Diploma's en studiebewijzen in het secundair onderwijs

Diploma en studiebewijzen in het voltijds secundair onderwijs

Het diploma secundair onderwijs en een overzicht van de attesten, getuigschriften en certificaten die je in het voltijds gewoon secundair onderwijs kan behalen.

Diploma en studiebewijzen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Het diploma secundair onderwijs en de studiebewijzen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Een overzicht van de verschillende studiebewijzen en de voorwaarden om ze te behalen.

Diploma en studiebewijzen in de leertijd

(SYNTRA)

Diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen in de leertijd. Een overzicht van de verschillende studiebewijzen en de voorwaarden om ze te behalen.

Diploma en studiebewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs

Overzicht van de  getuigschriften, attesten en certificaten in het buitengewoon secundair onderwijs. In opleidingsvorm 4 kan je de studiebewijzen uit het gewoon secundair onderwijs behalen, waaronder het diploma secundair onderwijs.

Diploma en getuigschrift via de Examencommissie secundair onderwijs

(Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

Heb je geen getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs? Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo en via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen. Schrijf in voor een verplichte infosessie en ontdek hoe je eraan begint.

Diploma of ander studiebewijs van het secundair onderwijs verloren?

Wat doe je als je je diploma of een getuigschrift, attest, certificaat ... van het secundair onderwijs kwijt bent?