Detacheringen

Verlof wegens opdracht

Voorwaarden, duur, gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit.

Verlof wegens bijzondere opdracht

Soorten bijzondere opdrachten, voorwaarden, duur, gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit.

Vakbondsverlof

Voorwaarden, duur, gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit .

Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet

Voorwaarden, duur, gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit.

Verlof voor prestaties bij erkende politieke groepen

Voorwaarden, duur, gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit.