De permanente ondersteuningscel voor CLB's

Waarvoor kan je bij de permanente ondersteuningscel terecht?

De permanente ondersteuningscel (POC) ondersteunt je centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in de ontwikkeling als professionele organisatie. 

Naar boven

Contacteer je permanente ondersteuningscel

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Stefan Grielens
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 240 07 50
stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Inge Van Trimpont
POC GO!
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 93 13
inge.van.trimpont@g-o.be 

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

Walentina Cools
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
02 506 41 50
walentina.cools@ovsg.be 

Naar boven

Evaluatie van de permanente ondersteuningscel

Een commissie van externe deskundigen maakte een evaluatie in:

  • 2013
  • 2018

Lees de rapporten.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving