De aanmeldingsprocedure

Wanneer aanmelden?

 • Verwacht je school meer vraag dan het aantal vrije plaatsen, dan kan je schoolbestuur ervoor kiezen de inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure.
 • Een aanmeldingsprocedure organiseren kan voor individuele scholen of via een centraal aanmeldingsregister voor meerdere scholen samen. In het secundair onderwijs kan het alleen voor het 1ste leerjaar van de 1ste graad.
 • Als school mag je vrijwillig een aanmeldingsprocedure instellen. Alleen basisscholen voor gewoon onderwijs in Antwerpen, Brussel en Gent zijn daartoe verplicht. Ook het lokaal overlegplatform (LOP) kan afspreken dat er voor (alle) scholen in het LOP-gebied aangemeld wordt.
 • Het voorstel tot aanmeldingsprocedure bezorg je uiterlijk 31 januari 2019 aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je:

 • Hoe je een aanmeldingsprocedure start
 • Welke leerlingen kunnen aanmelden
 • Welke leerlingen mogen inschrijven tijdens de aanmeldingsperiode

Naar boven

Meld je alleen of samen met andere scholen aan?

Wil je alleen of samen aanmelden met andere scholen? Ontdek de voordelen van een gezamenlijk aanmeldsysteem.

Naar boven

Wat moet je doen?

Voorstel van aanmeldingsprocedure

Je bestuur, meerdere schoolbesturen samen of een LOP stellen de aanmeldingsprocedure in en bereiden een voorstel van aanmeldingsprocedure voor volgens het model voor het basis- of secundair onderwijs. De Commissie inzake Leerlingenrechten keurt het voorstel tot  aanmeldingsprocedure al dan niet goed.

Het voorstel tot aanmeldingsprocedure bezorg je uiterlijk 31 januari 2019 aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je:

 • Hoe een aanmeldingsprocedure tot stand komt

 • Wat je school kan doen na een negatief besluit van de Commissie inzake Leerlingenrechten

Na de aanmeldingsprocedure

Je bestuur of het LOP ordent de aangemelde leerlingen en wijst de gunstig gerangschikte leerlingen toe aan de school of vestigingsplaats van de hoogste keuze. Krijgt een leerling een niet-gunstige rangschikking, dan brengt het bestuur of het LOP de ouders op de hoogte.

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je:

 • Hoe je school  aangemelde leerlingen ordent 

 • Hoe je school gunstig gerangschikte leerlingen toewijst aan de school of vestigingsplaats

 • Wat je school doet met niet-gunstig gerangschikte leerlingen

Naar boven

Waar vind je ondersteuning?

Voor inhoudelijke ondersteuning kan je je koepel, LOP-deskundige of het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Departement Onderwijs en Vorming contacteren.

Lees meer over waar je ondersteuning vindt en met welke vragen je er terechtkan.

Naar boven

Digitaal aanmelden: vraag financiële ondersteuning aan tegen 31 januari 2019

Meld je digitaal aan? Kijk dan of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.

Naar boven