Kwaliteitscontrole van het volwassenenonderwijs

Basiseducatie en secundair volwassenenonderwijs

De onderwijsinspectie bewaakt en stimuleert de onderwijskwaliteit in het volwassenenonderwijs. Elk centrum wordt minstens eens in de 10 jaar doorgelicht. Een doorlichtingsverslag is openbaar en bevat een samenvatting die specifiek geschreven is voor cursisten.

De inspectie formuleert in het verslag aanbevelingen en duidt tekorten van het centrum. Ten slotte stelt de inspectie een advies aan de minister van Onderwijs op:

  • Gunstig advies (advies 1): het centrum blijft erkend
  • Beperkt gunstig advies (advies 2): het centrum blijft voorlopig erkend. Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de tekorten zijn weggewerkt.
  • Ongunstig advies (advies 3): de procedure tot intrekking van de erkenning wordt opgestart. De school krijgt 2 maanden tijd om een verbeteringsplan in te dienen. Als de Vlaamse Regering het verbeteringsplan van de school goedkeurt, dan wordt de procedure opgeschort voor minimum 1 schooljaar en maximum 3 schooljaren.

De doorlichtingsverslagen van de meeste centra staan op Onderwijsaanbod in Vlaanderen.

Klik het centrum van je keuze aan en vind de verslagen.

Hoger beroepsonderwijs

De kwaliteitscontrole van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs verloopt op dezelfde manier als deze aan de hogescholen en universiteiten. Een instelling kan voor een nieuwe hbo5-opleiding een Toets Nieuwe Opleiding aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO oordeelt over de aanvragen Toets Nieuwe Opleiding voor nieuwe opleidingen en verleent accreditaties voor bestaande opleidingen.

Het beoordelingskader en de werkwijze van de NVAO kan je vinden op de website van de NVAO.

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Website