Studeren met een functiebeperking in het volwassenenonderwijs

Heb je een functiebeperking? Dan kan je in het volwassenenonderwijs gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen.

Het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of centrum voor basiseducatie (CBE) kan voor volgende middelen zorgen:

  • Een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk
  • Terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten
  • Lesmateriaal omzetten in braille
  • Vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk

Wend je tot het CVO of CBE als je gebruik wil maken van die middelen. De directeur kan ze voor jou aanvragen.