Getuigschriften, diploma's en certificaten in het volwassenenonderwijs

Soorten studiebewijzen

Je kan verschillende soorten studiebewijzen behalen in het volwassenenonderwijs:

 • Voor elke module waarvoor je slaagt, ontvang je een deelcertificaat.
   
 • Als je geslaagd bent voor een opleiding in de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, of een opleiding van minder dan 900 lestijden in het hoger beroepsonderwijs, ontvang je een certificaat.
   
 • Wie geslaagd is voor de opleiding Bedrijfsbeheer in het studiegebied handel (secundair volwassenenonderwijs) ontvangt het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer. Dat getuigschrift heb je nodig als je in België een eigen zaak wil beginnen.
   
 • Als je geslaagd bent voor een opleiding van 900 lestijden of meer, of van 90 of 120 studiepunten, in het hoger beroepsonderwijs ontvang je een diploma van gegradueerde.
   
 • Via de specifieke lerarenopleiding (SLO) kan je het diploma van leraar behalen.
   
 • Je kan in het secundair volwassenenonderwijs ook je diploma secundair onderwijs behalen, op 2 manieren:
  • Als je slaagt voor een van de opleidingen uit het studiegebied algemene vorming (het vroegere tweedekansonderwijs)
  • Als je slaagt voor de opleiding Aanvullende algemene vorming in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding. Bekijk de lijst van Diplomagerichte beroepsopleidingen (docx, 4 p.) (106 kB).

Naar boven

Een graduaatsdiploma is geen bachelordiploma

Het hoger beroepsonderwijs situeert zich op een niveau tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. Het graduaatsdiploma afgeleverd door een centrum voor volwassenenonderwijs is dus niet gelijkwaardig aan een huidig professioneel bachelordiploma. Je kan geen bachelordiploma behalen via het volwassenenonderwijs.

Wil je na je opleiding in het hoger beroepsonderwijs alsnog een bachelordiploma behalen? Dan kan je op basis van je reeds verworven kennis vrijstellingen vragen, en zo je studieduur verkorten. Raadpleeg daarvoor de instelling waar je het bachelordiploma wil behalen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's