Evaluatie

In het evaluatiereglement van je centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of centrum voor basiseducatie (CBE) vind je alle informatie over je evaluatie. Het centrum beslist zelf hoe het evalueert.

Als je een klacht hebt over je evaluatie, kan je terecht bij de centrumdirectie of het centrumbestuur. Als je niet tevreden bent met de oplossing die zij voorstellen, kan je enkel nog een juridische procedure beginnen. 

 


Extra informatie

Verwante pagina