Betaald educatief verlof

Als je in de privé-sector werkt en een opleiding wil volgen in het volwassenenonderwijs, heb je mogelijk het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je loon.

Startte je voor 1 september 2019 een opleiding met betaald educatief verlof? Dan blijft deze regeling nog gelden tijdens deze opleiding, tot uiterlijk einde december 2021.

Vanaf 1 september 2019 vervangt het Vlaams opleidingsverlof het betaald educatief verlof.

Hoe werkt het betaald educatief verlof?

Je kan alleen nog betaald educatief verlof krijgen als je voor 1 september 2019 een opleiding startte met betaald educatief verlof, en deze opleiding nog doorloopt tot uiterlijk einde december 2021.
Je werkgever moet akkoord gaan met de planning van het verlof.

Je behoudt je loon. Je werkgever kan je loon wel beperken tot een wettelijk bepaald bedrag. Na de opleiding kan je werkgever de terugbetaling van je loon vragen door een schuldvordering in te dienen bij de dienst Betaald Educatief Verlof van het Departement Werk en Sociale Economie.

Naar boven

Welke opleidingen?

Deze opleidingen, gestart op ten laatste 31 augustus 2019, geven recht op betaald educatief verlof:

Naar boven

Voorwaarden

  • Je kan betaald educatief verlof krijgen als de gevolgde module minimaal 32 lestijden omvat.
  • Je krijgt enkel verlof voor contacturen. De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking. Die lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.

Naar boven

Hoeveel verlof mag je opnemen?

Hoeveel betaald educatief verlof je jaarlijks mag opnemen, hangt af van je opleiding.  Meer informatie op Werk.be - maxima

Bij sommige opleidingen heb je recht op een verhoogd maximum van 180 uur betaald educatief verlof:

  • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof, en die voorbereidt op een knelpuntberoep. Meer informatie op Werk.be - knelpuntberoep.
  • Je volgt een opleiding in de basiseducatie, een diplomagerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs en je bezit nog geen diploma secundair onderwijs.
    Als je een opleiding uit de basiseducatie of een diplomagerichte beroepsopleiding volgt en van het verhoogde maximum gebruik wil maken, moet je werkgever een verklaring op eer opstellen dat je nog geen diploma secundair onderwijs bezit. Die verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor de terugbetaling van je betaald educatief verlof.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Website

Contact