Betaald educatief verlof

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof. Je hebt dan het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je loon.

Waar heb je recht op?

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je werkgever je betaald educatief verlof niet weigeren. Je werkgever moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Je behoudt je loon. Je werkgever kan je loon wel beperken tot een wettelijk bepaald bedrag. Na de opleiding kan je werkgever de terugbetaling van je loon vragen door een schuldvordering in te dienen bij de dienst Betaald Educatief Verlof van het Departement Werk en Sociale Economie.

Naar boven

Welke opleidingen?

Deze opleidingen geven recht op betaald educatief verlof:

  • Alle opleidingen van de basiseducatie
  • Sommige  opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs: vind de lijst op  Werk.be - Betaald educatief verlof - duur van het verlof van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

  • Alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

  • De specifieke lerarenopleiding (SLO)

Naar boven

Voorwaarden

  • Je kan betaald educatief verlof krijgen als de gevolgde module minimaal 32 lestijden omvat.
  • Je krijgt enkel verlof voor contacturen. De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking. Die lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.

Naar boven

Hoeveel verlof mag je opnemen?

Hoeveel betaald educatief verlof je jaarlijks mag opnemen, hangt af van je opleiding.  Meer informatie op Werk.be - maxima

Bij sommige opleidingen heb je recht op een verhoogd maximum van 180 uur betaald educatief verlof:

  • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof, en die voorbereidt op een knelpuntberoep. Meer informatie op Werk.be - knelpuntberoep.
  • Je volgt een opleiding in de basiseducatie, een diplomagerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs en je bezit nog geen diploma secundair onderwijs.
    Als je een opleiding uit de basiseducatie of een diplomagerichte beroepsopleiding volgt en van het verhoogde maximum gebruik wil maken, moet je werkgever een verklaring op eer opstellen dat je nog geen diploma secundair onderwijs bezit. Die verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor de terugbetaling van je betaald educatief verlof.

Naar boven


Extra informatie

Website

Contact