Maatregelen tegen corona: vragen van ouders

Heb je een vraag over de maatregelen tegen corona op school? Hier vind je een antwoord. De pagina wordt regelmatig aangepast.

Terug naar school - Veiligheid en bescherming - Gezondheid van je kind - Organisatie van je school - Ondersteuning en opvang - Leren - Tips

Zoek in alle vragen en antwoorden
Terug naar school
Hoeveel dagen kan mijn kind naar school?

Alle leerlingen volgen zoveel mogelijk les op school. Naar school gaan is immers belangrijk voor hun ontwikkeling en sociaal leven.

Hoeveel dagen per week kan je kind naar school gaan? Dat hangt af van:

 • De fase van de maatregelen tegen corona
 • Het niveau van het onderwijs

Scholen starten in fase geel. Zijn er meer besmettingen in je stad of gemeente? Dan kan er een fase oranje of rood komen in je stad of gemeente.

Wat betekenen de fases groen, geel, oranje en rood?

Kleuterschool en lagere school: 5 dagen per week naar school bij groen, geel, oranje en rood.

Gewoon secundair onderwijs, buso OV3 en OV4 en hbo5 verpleegkunde:

 • Groen: 5 dagen per week naar school
 • Geel: 5 dagen per week naar school
 • Oranje:
  • Leerlingen uit het eerste en tweede jaar secundair onderwijs, buso OV3 observatie- en opleidingsfase en OKAN: gaan 5 dagen per week naar school.
  • Andere leerlingen: krijgen een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt. Je school kan hiervan afwijken. Vraag meer info aan je school.
 • Rood: je kind krijgt een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt. Je school kan hiervan afwijken. Vraag meer info aan je school.

Buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2:

 • Groen, geel en oranje: 5 dagen per week naar school
 • Rood: 2 dagen per week naar school

Secundair onderwijs leren en werken:

 • Groen en geel: 2 dagen per week naar school.
 • Oranje en rood: 1 dag per week naar school. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt.

Lees ook

Hoe bereid ik mijn kind voor om terug naar school te gaan?
 • Praat met je kind. Stel het gerust: het kan weer veilig naar school. Kan je kind niet elke dag naar school gaan? Leg dan uit dat het nu nog niet kan, maar later wel. Hoeveel dagen kan mijn kind naar school?
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein? Leg uit waarom volwassenen een mondmasker dragen.
 • Leer je kind hoe je een mondmasker correct aandoet en afzet. Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Ik kom terug van een reis uit een oranje of rode zone. Mijn kind is in quarantaine. Wat moet ik doen?

Je komt terug van een reis uit een oranje zone, en je kind is vrijwillig in quarantaine

 • Verwittig de school.
 • Je kind is wettig afwezig.
 • De school kan een bewijs vragen dat je in een oranje zone zat. Bijvoorbeeld: een ticket van het vliegtuig of de trein, een boeking van een hotel … 

Je komt terug uit een rode zone, en je kind is verplicht in quarantaine

 • Verwittig de school.
 • Neem contact op met je huisarts. Iedereen die mee was op reis, moet zich laten testen. Dat is verplicht. Het ziekenfonds betaalt de test terug.
 • Je arts bezorgt je een speciaal quarantaine-attest..
 • Bezorg het attest aan de school. Je kind is nu wettig afwezig.

Vraag aan de school hoe je kind les kan blijven volgen als het in quarantaine is. Je kind kan thuis les volgen via de computer. Of de school kiest voor een andere aanpak. Bespreek dit samen met de school.

Ik kom terug van een reis uit een oranje of rode zone. Mag de school mijn kind weigeren?

Voor je vertrekt naar het buitenland, check altijd eerst de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken. Iedereen die naar een oranje of rode zone gaat, moet een formulier invullen binnen de 48 uur voor aankomst in België.

Je komt terug uit een oranje zone

Je kan je laten testen, maar dat is niet verplicht. Je bent zelf verantwoordelijk. De school kan je niet verplichten om je kind te laten testen. De school kan je kind niet weigeren.

Je komt terug uit een rode zone

Je moet in België meteen in quarantaine gaan en je verplicht laten testen. De school kan je kind dan ook weigeren.

Lees meer over wat je moet doen als je kind in quarantaine is.

Vraag aan de school hoe je kind les kan blijven volgen. Je kind kan thuis les volgen via de computer. Of de school kiest voor een andere aanpak. 

Een gezinslid komt terug van een reis uit een oranje of rode zone. Wat moet ik doen?

Je kind mag gewoon naar school. Het is niet omdat een gezinslid op reis ging naar een oranje of rode zone, dat je kind moet thuisblijven. Heb je vragen of twijfels? Contacteer je huisarts.

Als het gezinslid positief test, moet je kind 14 dagen thuisblijven en is het gewettigd afwezig.

Bekijk ook

Mag ik mijn kind thuishouden van school?
 • Nee, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld: je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek, het behoort tot de risicogroep. Of de arts vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.
 • Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen, volgens de school. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind? Is je kind bang om terug naar school te gaan? Neem dan contact op met het CLB van je school. Die luistert naar jou en je kind, en zoekt een oplossing. 
 • Gaat je kind een lange tijd niet naar school? Dan kan je geen kinderbijslag meer krijgen (groeipakket).

Waarom gaan de lessen op school door?

Ik woon in een buurland, en mijn kind gaat in België naar school. Wat moet ik doen?

Je kind mag naar school in België. Ook als je in een rode zone woont. Quarantaine is niet nodig.

Lees meer.

Veiligheid en bescherming
Hoe zorg ik als ouder voor een veilige school?
 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Blijf niet praten met andere ouders aan de schoolpoort en hou afstand.
 • Moet je kind een mondmasker dragen? Moedig het aan om het juist te dragen. Lees hoe je een mondmasker correct draagt.
 • Voorzie een afsluitbaar plastic zakje zodat je kind het mondmasker veilig kan opbergen tijdens bijvoorbeeld de lunch.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Je mag niet op school komen:
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. In het secundair onderwijs moet je kind ook afstand houden van de andere kinderen.
 • Gaat je kind alleen naar school? Vraag het om meteen naar huis te komen na school. Je kind blijft best niet praten met vrienden.
 • Zorg ervoor dat je kind de handen wast bij thuiskomst van school. Lees hoe je zorgt voor een goede handhygiëne.
 • Wil je praten met iemand van de school? Maak dan een afspraak telefonisch of via mail.
Wat is een 'contactbubbel'?

Een klas vormt een vaste groep. Dat noemen we een 'contactbubbel' of ‘klasbubbel’.

In fase oranje en rood eet je kind in zijn klasbubbel op school.

Hoe zorgt je school dat je kind veilig is?

De school volgt een plan met maatregelen tegen corona. Zo blijft je kind veilig.

Het plan heeft 4 fasen:

 • Fase groen: er is geen risico op besmetting
 • Fase geel: er is een laag risico
 • Fase oranje: er is een matig risico
 • Fase rood: er is een hoog risico

Elke fase heeft andere maatregelen. Scholen starten in september in fase geel. Zijn er meer besmettingen in je gemeente? Dan kan er een fase oranje of rood komen in je school. Je gemeente geeft je meer info. Lees meer over de fasen van het plan.

Het personeel, leerlingen en de ouders houden zich ook aan de voorzorgsmaatregelen. Lees meer over de voorzorgsmaatregelen.

De school kan meer maatregelen nemen als ze dat nodig vindt. Je krijgt dan meer info. Als een persoon besmet raakt, volgt de school een stappenplan.

Wie draagt een mondmasker op school?

Kleuterschool en lagere school

 • De leerlingen dragen geen mondmasker. Ook als ze 12 jaar zijn of ouder.
 • Het personeel draagt een mondmasker als het geen afstand kan houden.
 • Het personeel draagt geen mondmasker:
  • Als het in contact komt met kleuters, ook als het geen afstand kan houden
  • Als het (vooraan) lesgeeft in de klas. Dan moet het personeel wel 1,5 meter afstand houden van de leerlingen en van collega’s.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kinderen brengen en ophalen. Ze dragen ook een mondmasker als ze in de school zijn.

Secundair onderwijs

 • Personeel en leerlingen moeten een mondmasker dragen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • In buso OV1 en OV2 dragen leerlingen een mondmasker als het haalbaar is. De school beslist.
 • Leerlingen en personeel dragen tijdelijk geen mondmasker:
  • Om medische aandoeningen (bijvoorbeeld bij ASS of allergieën).
  • Tijdens activiteiten, contacten of pauzes in openlucht.
  • Tijdens het sporten en dansen.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kinderen brengen en ophalen. Ze dragen ook een mondmasker als ze in de school zijn.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Wie beslist over de fases?

Zijn er plots veel meer besmettingen in jouw regio? Dan kan de stad of gemeente beslissen om naar een volgende fase te gaan. 

De burgemeester brengt deze mensen samen: 

 • De crisiscel van de stad of gemeente
 • De medische expert van de Zorgraad
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
 • Mensen uit het onderwijs

Zij stellen een nieuwe fase voor aan de minister van Onderwijs. Hij keurt dat voorstel goed of niet.

De burgemeester verwittigt de school over de nieuwe fase. De school informeert de leerlingen, de ouders en het personeel over de maatregelen.
 

Mag ik als ouder op school komen?

Kleuterschool en lagere school

Fase groen en fase geel 

Je mag op school komen. Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …

Fase oranje en fase rood 

Je komt zo weinig mogelijk op school. Zet je kind af aan de poort en haal het daar weer op.

Secundair onderwijs

Fase groen 

Je mag op school komen. Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …

Fase geel, fase oranje en fase rood 

Je komt zo weinig mogelijk op school. Zet je kind af aan de poort en haal het daar weer op.

Wanneer kan je wel op school komen?

Heb je een vraag of een probleem? Neem contact op met de school. Die vertelt jou waar jullie kunnen praten, en wat welke maatregelen je moet volgen.

In fase groen en fase geel kan je op school helpen in de lagere school. Je doet bijvoorbeeld klusjes, je leest voor in de klas ... Dat gebeurt het liefst buiten de lessen.

 • Help je de school? Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …
 • Doe je klusjes? Hou je aan de afspraken die gelden in die sectoren.

Bekijk de lijst van mensen die naar school mogen komen (‘essentiële derden’).

Mogen grootouders hun kleinkinderen ophalen?

Ja, dat mag.

Volg dan het charter voor opvang van kleinkinderen door grootouders. Dezelfde grootouder haalt het kind altijd het best op.

Er zijn plots veel besmettingen in de school van mijn kind. Moet mijn kind naar school?

Het is niet omdat er besmettingen zijn in de school, dat de volledige school moet sluiten. De school onderzoekt de contacten en neemt passende maatregelen. 

De school overlegt daarvoor met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Lees meer over wat de school moet doen als iemand op school besmet is.

Hoe zorg ik voor propere handen?

Was je handen vaak en grondig met water en zeep (40 tot 60 seconden lang). Hoe was je je handen het best? Dat zie je op deze afbeelding.

Was je jouw handen met zeep of met alcoholgel?

Was je handen het best met water en zeep. Ontsmetten met alcoholgel kan ook. Maar de gel werkt minder goed als je handen nat of vuil zijn.

Je hoeft geen alcoholgel meer te gebruiken nadat je jouw handen waste.

Wanneer wast je kind zijn handen als het naar school gaat?

 • Voor het naar school vertrekt
 • Als het aankomt op  school
 • Als het de klas binnenkomt na de speeltijd
 • Nadat het naar het toilet ging
 • Voor en na het eten
 • Voor het de school verlaat
 • Nadat het moest hoesten, snuiten of niezen
 • Nadat het machines aanraakte in de praktijklessen

Je kind raakt zijn gezicht zo weinig mogelijk aan met de handen.

Je kind zwaait naar anderen of raakt anderen kort aan met de elleboog. Het schudt geen handen en geeft geen kussen.

Bekijk ook

Gezondheid van je kind
Wat als mijn kind ziek wordt op school?

De school contacteert je om je kind op te halen.

Wat als mijn kind, een kind op school of een leraar besmet is?

Als iemand op school besmet is, belt de overheid het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB volgt een stappenplan voor besmettelijke ziektes.

Wat doen de overheid en het CLB?

Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had op school. Het bepaalt of deze contacten hoogrisicocontacten (nauw contact) of laagrisicocontacten (oppervlakkig contact) zijn.

 • Het CLB belt die personen en hun ouders op. Het gaat na of die personen ook besmet zijn.
 • Het CLB neemt maatregelen. Het houdt rekening met de leeftijd van de besmette persoon. Hoelang had die contact met anderen? Moesten ze veel praten met elkaar? Ook dat is belangrijk. 

Contactonderzoekers van de overheid bekijken met wie de besmette persoon contact had buiten de school.

 • Ze bellen hen op: ze gebruiken het nummer 02 214 19 19.
 • Of ze sturen een sms: ze gebruiken het nummer 8811.

Mijn kind had nauw (=hoogrisico-) contact met een persoon met corona. Wat moet ik doen?

Je kind moet 14 dagen thuisblijven.

 • Laat je kind niet in contact komen met anderen.
 • Meet de temperatuur van je kind twee keer per dag.
 • Wordt je kind niet ziek? Je kind kan terug naar school na 14 dagen. 
 • Wordt je kind ziek? Je kind kan niet terug naar school. Bel je huisarts en vraag wat je kan doen. Deze poster helpt je om corona te herkennen.

Kinderen uit het lager en secundair onderwijs moeten getest worden, ook als ze niet ziek zijn.

 • Is je kind (nog) niet besmet volgens de test? Dan blijft het 14 dagen thuis na het laatste nauwe contact. Tot dan kan je kind ziek worden.
 • Is je kind besmet volgens de test? Dan blijft je kind 7 dagen thuis (‘isolatie’). De overheid belt je voor een contactonderzoek.

Mijn kind had oppervlakkig (= laagrisico) contact met een persoon met corona. Wat moet ik doen?

Je kind mag naar school.

 • Is je kind 12 jaar of ouder? Laat het een mondmasker dragen buiten de woning.
 • Je kind moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen. 
 • Laat je kind zo weinig mogelijk in contact komen met anderen.
 • Je kind gaat alleen buiten de woning als het nodig is.
 • Wordt je kind ziek? Bel je huisarts. Deze poster helpt je om corona te herkennen.
 • Beslist je arts om te testen? Verwittig dan het CLB.

Het CLB belt je niet? Je kind kan verder naar school gaan.

Meer info vind je bij de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)

Bekijk ook

Mag mijn kind naar school komen?

Twijfel je of je kind naar school mag? Neem contact op met het CLB van je school. Met enkele vragen helpt het CLB je om te beslissen of je kind naar school mag. Bijvoorbeeld: moet je kind hoesten? Kan het moeilijk ademen? Heeft het koorts? …

Bekijk samen de beslisbomen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ).

Wat moet ik doen als mijn kind tot een risicogroep behoort? - UPDATE 9 september

Vraag aan je arts of je kind naar school mag gaan. Mag je kind niet naar school? Dan geeft je arts je een speciaal medisch attest omdat het tot een risicogroep behoort. Je kind kan dan thuis les volgen via 'synchroon internetonderwijs' of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Bespreek het met je school.

Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand? Dan mag je kind naar school, tenzij je arts anders beslist. Je arts geeft je een attest voor de afwezigheid van je kind. Je kind kan, onder voorwaarden, uitzonderlijk les volgen via  'synchroon internetonderwijs' of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Bespreek het met je school.

Wie behoort tot een risicogroep?

Ik heb vragen over de maatregelen voor veiligheid en gezondheid op school. Wat moet ik doen?
 • Contacteer de school of een ouder van de schoolraad.
 • Vraag om jouw vragen te bespreken op de schoolraad. De regelgeving laat toe om vragen of zorgen over veiligheid, gezondheid en welzijn daar te bespreken (Art 21, 10° van het participatiedecreet).
 • Bespreek met de school hoe jullie samen oplossingen kunnen zoeken.
Organisatie van je school
Mag mijn kind nog op uitstap met de school?

Dat hangt af van de fase van de maatregelen tegen corona en van het niveau van het onderwijs:

 • Fase geel

  • Kleuterschool en lagere school: alle uitstappen zijn mogelijk.
  • Secundair onderwijs: uitstappen zijn niet mogelijk, maar de kinderen mogen wel gaan zwemmen of zich verplaatsen voor praktijklessen.
 • Fase oranje
  • Kleuterschool, lagere school en secundair onderwijs: uitstappen zijn niet mogelijk, maar kinderen mogen wel zwemmen.

De school volgt altijd de maatregelen tegen corona tijdens uitstappen.

Gaan de zwemlessen door?

Dat hangt af van:

 • De fase: in fase geel en oranje mogen de kinderen gaan zwemmen. In fase rood niet.
 • De veiligheid:

De school beslist hoe ze de doelen voor 'zwemmen' bereikt. Misschien schrapt de school de zwemlessen. De schoolraad bespreekt het. Heb je een vraag? Stel die aan de schoolraad of aan de directie.

Kan mijn kind nog een warme maaltijd eten op school?
 • Fase groen, geel en oranje: warme maaltijden zijn mogelijk.
 • Fase rood: warme maaltijden zijn niet mogelijk. De kinderen brengen zelf hun lunch mee naar school.
Mag mijn kind traktaties meenemen naar school voor zijn verjaardag?
 • Vraag aan de school of je kind traktaties mag meenemen. Wat kan wel en wat niet?
 • Als een traktatie mag, maak die dan niet zelf, zoals zelfgebakken cake of cupcakes.
 • Welke traktaties zijn veilig? Denk aan traktaties in een verpakking, zoals gesneden fruit. Zo is er minder kans op besmetting.
 • Was je handen voor je de traktaties koopt en afgeeft.
 • Lees tips voor traktaties in de kleuterschool en lagere school.
Mogen schoolraden, leerlingenraden en ouderraden doorgaan op school?

Ja, dat mag. Dat zijn ‘essentiële’ bijeenkomsten. 

Volg de maatregelen tegen corona: draag een mondmasker en hou afstand.

Ondersteuning en opvang
Hoe helpt de school kinderen die moeilijker leren?

Niet alle kinderen konden alle leerstof verwerken vorig jaar. De leerkrachten houden daar nu rekening mee.

Ben je bezorgd?

 • Spreek eerst met de leerkracht. Die weet het best of je kind te weinig leerstof kent en hoe jij je kind kan helpen.
 • Blijf je bezorgd? Maak een afspraak bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school. Het CLB helpt je met vragen over leren en studeren.
 • Lees meer over hoe het CLB jou kan helpen
Is er opvang voor mijn kind?

Ja, je kind kan naar de opvang. De school volgt de maatregelen tegen corona:

Contactbubbels

 • Begeleiders werken zoveel mogelijk met dezelfde groep kinderen (‘contactbubbels’).
 • Laat kinderen zoveel mogelijk brengen en ophalen door dezelfde persoon.

Afstand

 • Kinderen hoeven geen afstand te houden.
 • Personeel en personen die de kinderen brengen en ophalen, houden wel afstand van elkaar.
 • De begeleiders duiden aan waar je wacht op je kind: met stickers op de vloer, afspraken aan de ingang …

Mondmaskers

 • Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kind brengen en ophalen.
 • Is voldoende afstand houden moeilijk? Dan dragen volwassenen een mondmasker bij andere volwassenen en bij kinderen ouder dan 6 jaar.

Hygiëne

 • De kinderen mogen spelen op de speeltoestellen buiten. Ze moeten voordien en nadien de handen wassen. De school hoeft de toestellen daarna niet schoon te maken.

Is er opvang buiten de school? Die organisaties volgen de maatregelen voor veiligheid uit het draaiboek van het Agentschap Opgroeien.

Hoe helpt het CLB mij en mijn kind?

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De CLB’s blijven open voor leerlingen, ouders en scholen.

Wat doet het CLB?

 • Het CLB beantwoordt je vragen over gezondheid, leren en studeren, goed voelen op school en thuis en studiekeuzes. Heb je meer hulp nodig? Het CLB verwijst je door.
 • Het CLB nodigt leerlingen op vaste momenten uit voor een medisch onderzoek, vaccins en een gesprek.
 • CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Het CLB werkt samen met de school, maar het geeft enkel informatie door aan de school als dat mag van jou. Uitzonderlijk is er geen beroepsgeheim, zoals in noodsituaties of als iemand in groot gevaar is.

Contact

 • Heb je een vraag? Wil je een gesprek met het CLB? Maak een afspraak. Het CLB zoekt samen met jou een passende manier. Vraag de gegevens van het CLB aan de school of zoek ze hier.
 • Je kan ook chatten met een CLB-medewerker. Dat kan zonder afspraak.
Kan mijn kind op internaat blijven?

Internaten blijven open. Ze hebben een plan met maatregelen tegen corona:

Leren
Moet mijn kind thuis les volgen?

Je kind krijgt les op school en moet misschien ook thuis les volgen ('afstandsonderwijs'). Dat hangt af van: 

 • De fase van de maatregelen tegen corona 
 • Het niveau van het onderwijs 
 • De maatregelen in jouw gemeente 

In elke fase (groen, geel, oranje en rood) zijn er maatregelen voor de veiligheid. Lees meer over de fases.

Kleuterschool en lagere school

Je kind gaat 5 dagen per week naar school.

Gewoon secundair onderwijs, buso OV3 en OV4 en hbo5-verpleegkunde

 • Fase groen: je kind gaat 5 dagen per week naar school.
 • Fase geel: je kind gaat 5 dagen per week naar school. De school kan een andere keuze maken. Vraag meer info aan de school.
 • Fase oranje: 
  • Eerste en tweede jaar secundair onderwijs, buso OV3 observatie- en opleidingsfase en OKAN: 5 dagen per week naar school. De school kan een andere keuze maken. Vraag meer info aan de school.
  • Andere klassen: krijgen een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt.
 • Fase rood: je kind krijgt een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt.

Buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2

 • Fase groen, geel en oranje: je kind gaat 5 dagen per week naar school.
 • Fase rood: je kind krijgt een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt.

Secundair onderwijs leren en werken

 • Fase groen en geel: je kind gaat 5 dagen per week naar school.
 • Fase oranje en rood: je kind krijgt een week les op school en een week les thuis. De ene helft van de klassen is dus op school, terwijl de andere helft thuis les volgt.

Hoe organiseert de school de lessen thuis?

Dat kiest de school zelf. Bijvoorbeeld:

 • Week 1: je kind is thuis en werkt aan de leerstof die de leerkracht meegaf.
 • Week 2: je kind is op school. De leerkracht herhaalt die leerstof in de klas.

Wil je meer informatie over de aanpak? Stel je vraag aan de school.

Kwetsbare kinderen kunnen altijd naar school.

Gaan stages en duaal leren door?

Ja, stages en duaal leren gaan door. Iedereen volgt de afspraken die gelden in de sectoren. De stageplaatsen moeten de maatregelen voor de veiligheid volgen.

Is huisonderwijs mogelijk? Hoe regel ik dat?

Wat is huisonderwijs? 

In België is er leerplicht voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Dat is geen schoolplicht. De meeste kinderen volgen les in een school, maar huisonderwijs is ook mogelijk. Als ouder geef je dan thuis les aan je kind. Of je kind verwerkt de leerstof alleen. Lees meer over huisonderwijs.

Wanneer kan je starten met huisonderwijs?

Huisonderwijs start bij het begin van het schooljaar. Je kind kan dus niet veranderen van onderwijs op school naar huisonderwijs tijdens het schooljaar.

Uitzonderlijk kan huisonderwijs toch starten tijdens het schooljaar. Wat moet je doen?

 • Vraag meer info aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Gaat het CLB niet akkoord met huisonderwijs? Dan kan het binnen de 10 werkdagen een ‘gemotiveerd bezwaar’ indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). 
 • Dient het CLB geen ‘gemotiveerd bezwaar’ in? Dan kan je tijdens het schooljaar starten met huisonderwijs.
 • Na een open gesprek met het CLB kan je vaak starten tijdens het schooljaar.

Hoe vraag je huisonderwijs aan?

Dien een ‘verklaring van huisonderwijs’ in bij AGODI. 

 • Begin van het schooljaar: dien in ten laatste op de derde dag van het schooljaar.
 • Tijdens het schooljaar: dien in ten laatste op de eerste dag van het huisonderwijs.

Stuur de verklaring van huisonderwijs enkel via mail naar huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be.

Een verklaring van huisonderwijs is 1 schooljaar geldig, dus tot 31 augustus.

Dien een verklaring in bij het begin van elk nieuw schooljaar.

Hoe stop ik huisonderwijs?

Wil je het huisonderwijs stoppen tijdens het schooljaar?

 • Laat AGODI weten dat je stopt met huisonderwijs.
 • Schrijf je kind in een erkende school in.

Is een combinatie met school mogelijk?

Nee, je kind kan niet ingeschreven zijn in een school én huisonderwijs volgen. Wil je je kind inschrijven voor huisonderwijs? Schrijf je kind uit op zijn school.

Wat met examens als je kind huisonderwijs volgt?

Kinderen die huisonderwijs volgen, moeten regelmatig examens afleggen. Dat gebeurt bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Via huisonderwijs krijg je geen studiebekrachtiging. Lees meer over examens.

Meer informatie

Tips
Hoe spreek ik met mijn kind over corona?
 • Luister naar je kind.
 • Laat je kind vertellen over zijn gevoelens.
 • Vertel wat we kunnen doen om onszelf te beschermen.
 • Zeg enkel wat je zeker weet.
 • Vertel ook positieve dingen. De overheid neemt maatregelen om ons te beschermen. Dokters en verpleegkundigen verzorgen zieken.

Lees meer over hoe je met je kind over corona spreekt.

Hoe zorg je goed voor jezelf?
 • Op de website checkjezelf.be vind je tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te blijven zorgen. 
 • Kinderen vinden hulp op de website noknok.be.