Coronavirus: opvang

Er zijn nieuwe opvangregels:

 • Start je school voltijds op, dan voorzie je geen dagopvang meer.
 • Start je gedeeltelijk op, dan bekijk je de opvangmogelijkheden met je lokaal bestuur.

Wat doe je?

Je school herstart de lessen voltijds voor alle leerjaren uit het kleuter- en lager onderwijs (maximaal scenario)

 • Je moet geen dagopvang meer voorzien. Alle leerlingen krijgen de kans om voltijds in de klasgroep aanwezig te zijn. De school legt zich overdag toe op haar kerntaak: onderwijs geven.
 • Probeer voor- en naschoolse opvang aan te bieden zoals je deed vóór de coronaperiode:
  • Kan je om veiligheidsredenen geen voor- en naschoolse opvang organiseren, overleg dan met je lokaal bestuur de opvangmogelijkheden buiten de school.    
  • Was er vóór de coronaperiode geen voor-en naschoolse opvang, dan moet dat nu ook niet.

Je school herstart de lessen gedeeltelijk voor een bepaald aantal leerjaren (niet-maximaal scenario)

 • Bekijk met je lokaal bestuur wat de opvangmogelijkheden zijn en voor welke leerlingen. Je lokaal bestuur is het best geplaatst om dit te coördineren. Samen met relevante partners zoals lokale opvanginitiatieven gaan jullie na:

  • Voor welke leerlingen is opvang noodzakelijk of aangewezen?
  • Op welke bestaande opvanglocaties kan deze opvang plaatsvinden (op school, op locaties waar vandaag al een (al dan niet buitenschools) opvanginitiatief bestaat, …)?
  • Is het nodig en haalbaar om tijdelijk nieuwe locaties voor opvang te openen?
 • Probeer voor- en naschoolse opvang aan te bieden zoals je deed vóór de coronaperiode.

Naar boven

Veiligheidsvoorschriften

 • Opvanginitiatieven van de school volgen de veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek voor onderwijs. Opvanginitiatieven met een erkenning, vergunning, toestemming of attest van toezicht of andere opvanginitiatieven van bijvoorbeeld het lokaal bestuur of privé-organisator volgen de richtlijnen uit het draaiboek van het Agentschap Opgroeien.
 • De opvangbubbels volgen zo veel mogelijk de klasbubbels:
  • Probeer de klasbubbels te behouden.
  • Lukt dit niet, probeer dan kinderen van dezelfde klasbubbel zo weinig mogelijk te verspreiden over meerdere opvangbubbels.
  • Is ook dat niet mogelijk, probeer dan in elk geval de nieuwe opvangbubbels over de dagen heen maximaal gelijk te houden.
  • Er is geen maximumgrootte opgelegd voor de opvangbubbel. Een doorsnee klasgrootte is richtinggevend voor de grootte van een opvangbubbel.
 • Hou zoveel mogelijk dezelfde begeleiders bij dezelfde groepen. 
 • Volg de voorzorgsmaatregelen zoals grondig en vaak handen wassen en materiaal reinigen, goede ventilatie, openluchtactiviteiten op.
 • Afstand tussen kinderen binnen de contactbubbel is niet nodig. Voor kinderen ouder dan zes jaar is de afstand tussen personeel en de kinderen wel aanbevolen.
 • Afstand tussen volwassenen (personeel onderling, tussen de personen die het kind brengt/ophaalt en personeel) moet gerespecteerd worden.
 • Mondmaskers voor de kinderen zijn niet nodig.
 • Tijdens contacten tussen volwassenen (personeel onderling, tussen de personen die het kind brengt/ophaalt en personeel) moet door iedereen mondmaskers gedragen worden.
 • Buiten spelen gebeurt best afwisselend per contactbubbel om de bubbels niet te mengen.
 • De leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen in open lucht en van speelgoed dat uitsluitend in open lucht gebruikt wordt, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
 • Deel geen speelgoed met verschillende contactbubbels tenzij het bij wissel grondig gereinigd en ontsmet is.
 • Brengen en ophalen:
  • Raad ouders aan om hun kind zo veel mogelijk door dezelfde persoon te laten brengen en halen.
  • Zorg dat de personen die het kind brengt/ophaalt weten waar ze moeten wachten (stickers op de vloer, instructies bij inkom).
  • Beperk het aantal personen dat het kind brengt/ophaalt in de opvang en vermijd hen in de contactbubbel.

Naar boven

Wat als een kind ziek wordt in de opvang?

 • Hou afstand en vang het kind in een afzonderlijke ruimte op
 • Verwittig onmiddellijk de ouders om het kind te komen ophalen.
 • Verlucht en reinig de ruimte waar het kind verbleef nadat het is afgehaald.

Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Websites