Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - deeltijds kunstonderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina krijgt regelmatig een update.

Pandemiescenario's en draaiboeken - Gezondheid Organisatie van je academie - Afstandsleren

Omdat het schoolvakantie is, wordt de informatie op deze pagina niet vernieuwd. Nieuwe informatie over het coronavirus vind je hier na het sociaal overleg op 17 augustus 2021. 
Voor informatie over het coronavirus tijdens de zomervakantie kan je terecht op :

Zoek in alle vragen en antwoorden
Pandemiescenario's, draaiboeken en pandemiefases
Moet je de protocollen die de cultuursector opstelt volgen met je academie?

De academie volgt de pandemiescenario’s en draaiboeken die in het sociaal overleg tussen overheid, onderwijskoepels en vakbonden worden opgesteld. Alle maatregelen die de academie moet nemen staan in de scenario’s en draaiboeken voor het deeltijds kunstonderwijs, en die zijn altijd up-to-date. Bij belangrijke wijzigingen houdt het Departement Onderwijs je op de hoogte via Schooldirect en aparte mailing naar alle academies.

In welke pandemiefase zit je academie?
 • Het deeltijds kunstonderwijs schakelt naar fase rood na de verlengde herfstvakantie.
 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen je moet naleven per pandemiefase: Deeltijds kunstonderwijs - 19 mei
Hoe gebruik je het pandemiescenario en draaiboek? UPDATE 19 mei

In de maatregelen vind je de veiligheidsmaatregelen.  Het veiligheidsdraaiboek is een leeswijzer bij het pandemiescenario en verduidelijken verplichtingen – maar leggen er geen extra op – en geven bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen. Lees meer over de maatregelen

Vind alle veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau samen  (update 19 mei) uit het pandemiescenario en het draaiboek. 

Let op: de pandemiescenario's en draaiboeken zijn dynamische documenten. Het is aangeraden om ze digitaal te bekijken in plaats van ze af te drukken.

Gezondheid
Mogen leerlingen die tot een risicogroep behoren, of met iemand uit die groep samenwonen, naar de les komen? NIEUW 18 januari

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in de academie. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. 

Vanaf fase oranje geldt dat leerlingen die tot de risicogroep behoren, met hun behandelende arts bespreken of zij kunnen deelnemen aan de lessen in de academie.

Het is de verantwoordelijkheid van de academie om de leerlingen hierover te informeren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de leerling om het advies van de behandelend arts al dan niet in te winnen en te volgen. Een leerling die tot de risicogroep behoort moet geen doktersattest bezorgen aan de academie. Je kan deze leerlingen de toegang tot de academie ook niet weigeren. 

Wie behoort tot de risicogroep?

Hoe verloopt het contactonderzoek in het Brussels gewest als een leerling positief test? - NIEUW 8 januari

Voor de academies gelegen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest werd een aparte procedure voor contactonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs uitgewerkt. Voor de procedure in de academies en vestigingsplaatsen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, en voor personeelsleden van alle academies, zie FAQ  Hoe verloopt het contactonderzoek als een leerling of personeelslid positief test? 
Voor een leerling die positief test (indexpatiënt) verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (leerling) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (bijvoorbeeld binnen zijn gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de leerling zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je leerlingen. 
 3. De call agent neemt contact op met de contactpersoon van de academie. De directeur wordt doorgegeven als contactpersoon voor de academie. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen met de academie. 
 4. De directeur van de academie neemt vervolgens contact op met de medische “single point of contact” (mSPOC) via mspoc@bruzel.be.
 5. De mSPOC identificeert of er hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in de academie. 
 6. De directeur van de academie kan zelf vragen stellen aan de mSPOC en stemt met hem af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar leerlingen en personeel. 
 7. De mSPOC zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar hoog-risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
 8. Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de mSPOC gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch, per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 9. De deelnemerslijsten worden door de MSPOC aan een medewerker van het call center bezorgd. 
 10. Een call agent neemt contact op met alle hoogrisicocontacten. 
Hoe verloopt het contactonderzoek als een leerling of personeelslid positief test? UPDATE 8 januari

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkte, op basis van flow in het reguliere contactonderzoek, de volgende procedure voor contactonderzoek uit:

Leerlingen van academies en vestigingsplaatsen in het Vlaamse Gewest

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (leerling) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (bijvoorbeeld leden van zijn gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de leerling zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je leerlingen. 
 3. Indien de indexpatiënt aan de call agent meldt dat hij les heeft gevolgd in een academie tijdens de besmettelijke periode, wordt de casus doorgegeven aan een veldwerker die vertrouwd is met de procedure contactonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. 
  De call agent voert verder het contactonderzoek voor de reguliere contacten van de indexpatiënt buiten de academie en vraagt voor elk contact hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten.
 4. De veldwerker contacteert de leerling die les heeft gevolgd in een academie tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). 
  De veldwerker vraagt bijkomende informatie over de aard van de lessen om zo de context te kennen en een risico-analyse te doen voor de contacten met andere leerlingen en personeelsleden.
 5. De veldwerker onderzoekt of er laag- en/of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in de academie.
 6. Als er laag- of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in de academie, neemt de veldwerker contact op met de directeur van de academie. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen. 
 7. De veldwerker zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar laag- en/of hoog risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
  Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de veldwerker gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch/per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 8. De contactpersoon van de academie kan zelf vragen stellen aan de veldwerker en stemt met de veldwerker af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar leerlingen en personeel. 
 9. De veldwerker contacteert alle betrokken leerlingen en leerkrachten die een hoog risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt. Dit gebeurt per telefoon of, in uitzonderlijke omstandigheden, door een huisbezoek. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. De veldwerker en de directeur van de academie spreken onderling af wie de leerlingen verwittigt die een laag risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt.

Leerlingen van academies in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Zie Hoe verloopt het contactonderzoek in het Brussels gewest als een leerling positief test?

Personeelslid

Bij de besmetting van een personeelslid gebeurt het contactonderzoek door de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Als de medewerker in contact is gekomen met leerlingen verloopt dit deel van het contactonderzoek door de call agent en veldwerker volgens dezelfde criteria als voor de besmetting van een leerling. 

Wie moet in quarantaine en hoe lang?

Personeelslid

Als een personeelslid in contact is geweest met iemand die besmet is met corona, moet hij 10 dagen in quarantaine.  Nadien mag hij terug aan de slag, maar hij moet 4 dagen waakzaam blijven en sociaal contact buiten het werk mijden.

Leerling

Als een leerling in contact is geweest met iemand die besmet is met corona, moet hij 10 dagen in  quarantaine.  Nadien moet hij 4 dagen waakzaam blijven. Tijdens deze periode mag hij ook niet naar de academie.

Wie moet afstand houden?

Personeelsleden houden afstand bij alle contacten.

Wat doe je als een leerling of personeelslid positief test?

Wat doe je als academie?

 • Als een leerling of een medewerker positief test, gaat er automatisch een melding naar het callcenter.  Het callcenter neemt contact op met de leerling of de medewerker in functie van de opstart van het contactonderzoek.  

 • Het is belangrijk dat een leerling die positief test en fysiek in de academie aanwezig was, de gegevens over zijn opleiding (academie, lesplaats, opleiding, leraar, lesmomenten) meldt aan het callcenter. Benadruk het belang daarvan in de communicatie naar je leerlingen. 

 • De contactopspoorders van het callcenter nemen contact op met de academie. Zij gaan na met wie de besmette leerling contact heeft gehad in de academie én welke maatregelen zij moeten nemen.  

 • De academie stemt met de contactopspoorders af welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar leerlingen en personeel (bv. verwittigen de academies of de contactopspoorders alle leerlingen van de klas?). 

Een leerling of personeelslid moet in quarantaine

 • Als een leerling of personeelslid in contact was met iemand die besmet is, moet hij in quarantaine. Dit is voor een periode van 10 dagen.  Nadien mag het personeelslid terug aan de slag, maar hij moet 4 dagen waakzaam blijven en sociaal contact buiten het werk mijden. Een leerling blijft nog bijkomend 4 dagen waakzaam. Tijdens die periode komt hij niet naar de academie.
 • De leerling of personeelslid krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
Waar vind ik informatie over testen? NIEUW 22 april

Alle informatie over testen vind je bij de veelgestelde vragen voor scholen basis- en secundair onderwijs.

Organisatie van je academie
Mag ik consumptiecheques aanvaarden? NIEUW 7 juli

Neen. Dko valt onder onderwijs, niet onder erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen. De consumptiecheques kunnen bijgevolg niet gebruikt worden om het inschrijvingsgeld of andere vergoedingen of bijdragen mee te betalen.

Wie moet een mondmasker dragen? UPDATE 19 mei

Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs):

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen, behalve bij het binnen zingen.
  • Uizondering: Volgende leerlingen dragen binnen verplicht een mondmasker:

   • Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen met blaasinstrumenten: mondmasker mag enkel af tijdens het bespelen van het instrument.
   • Leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn.
 • Iedereen moet afstand houden van elkaar.

Leerlingen vanaf 12 jaar:

 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.
 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen bewaren.
 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze 2 meter afstand kunnen bewaren.
 • Iedereen moet afstand houden van elkaar.

Uitzondering voor examens podiumkunsten

Voor individuele examens Woordkunst-drama/Dans/Blaasinstrumenten/Zang/ Musical/Singer-Songwriter: Na risicoanalyse en als de afstand tussen elke leerling, leerkracht of begeleider en andere aanwezigen gegarandeerd minimum 3 meter is, dan mag enkel voor de duur van het optreden op het podium het mondmasker af (zie basisprotocol cultuur punt 7.1.2).

Moeten academies de richtlijnen voor buitenschoolse activiteiten volgen? NIEUW 4 februari

Neen, dko-academies zijn onderwijsinstellingen en volgen dus specifieke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn wel aangepast naar aanleiding van de beslissing over buitenschoolse activiteiten. Lees ze na: Draaiboek 2020-2021: deeltijds kunstonderwijs.

Mogen schoolgaande leerlingen hun lessen in de academie combineren met een andere buitenschoolse activiteit? UPDATE 19 mei

Ja, dat mag.

Moet de groep beperkt worden tot 10 leerlingen als alle leerlingen in dezelfde klas in het basisonderwijs les volgen? 19 mei

Zolang er enkel leerlingen in de les zitten die in de basisschool samen in de klas zitten mag de klasbubbel in het deeltijds kunstonderwijs groter zijn dan 10 bij dynamische activiteiten.

Zie ook: hoeveel leerlingen mogen er in een lokaal aanwezig zijn?

Hoeveel leerlingen mogen er in een lokaal aanwezig zijn? UPDATE 17 juni

Buiten mogen er maximaal 50 gelijktijdige aanwezigen zijn.

Binnen

Dynamische activiteiten

Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees leerlingen basisonderwijs) mogen les volgen in groepen van maximaal 10. Uitzondering: leerlingen die in dezelfde klas in het basisonderwijs zitten, mogen met meer in een klas zitten.

Voor leerlingen vanaf 12 jaar: Dynamische activiteiten en solo-intstrumentlessen mogen in 1-op-1-onderwijs georganiseerd worden.

Statische activiteiten

Onder strikte veiligheids- en hygiënevoorwaarden is het mogelijk om statische activiteiten te organiseren in ruimtes waar minimaal 1,5m afstand tussen de leerlingen voorzien is. Voor leerlingen vanaf 12 jaar voorzie je bovendien minimaal 10m² oppervlakte per leerling in het lokaal.

 • Iedereen draagt een mondmasker.
 • Iedereen houdt zich aan de regels van  de handhygiëne.
 • De lokalen worden grondig geventileerd.

Het plaatsen van veiligheidsschermen tussen de leerlingen is optioneel maar wel aanbevolen. Dan mag je de afstand tussen personen halveren.

 

Mogen leerlingen vanaf 12 jaar les volgen samen met leerlingen jonger dan 12? UPDATE 19 mei

Dat kan, op voorwaarde dat iedere leerling zich aan de maatregelen voor zijn leeftijdsgroep houdt. 

Waarvoor mag ik de toelage voor hygiëne- en veiligheidsmaatregelen (maart – september 2020) gebruiken? NIEUW 14 januari

Het gaat om gekleurde middelen. Je moet de middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn:

 • Mondmaskers voor de personeelsleden
 • Poetsmateriaal
 • Plexi-wanden
 • Andere noodzakelijke hygiënische infrastructuur
 • Materiaal om de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen te kunnen naleven
 • Extra poetspersoneel

De toelage mag niet gebruikt worden voor andere aankopen. 

Waarom moet ik instrumentlessen voor +12-jarigen altijd in 1-op1-onderwijs organiseren?

Bij solo instrumentlessen zien de leerkrachten in deze vakken vaak veel verschillende leerlingen tijdens hun wekelijkse lesmomenten, waardoor het risico op verspreiding groter is.

Welke activiteiten zijn statisch, en welke zijn dynamisch?

Bij statische activiteiten zitten of staan leerlingen op een vaste plek in een lokaal  In heel wat academies zijn de ruimtes vrij groot  en kunnen leerlingen op een grote afstand van elkaar werken zonder dicht bij elkaar te komen. Denk maar aan de ruimtes waarin gebeeldhouwd wordt of keramiek wordt gemaakt,  ruime repetitielokalen of grote podia.

Bij dynamische activiteiten bewegen de leerlingen  intensief  door het lokaal (dansen, acteren, musical) of verplaatsen ze via de mond veel lucht (zingen, luid spreken, een blaasinstrument bespelen) waardoor de verspreiding van de aerosolen sterk toeneemt.
 

Wie beslist welke leerlingen les in de academie krijgen en hoe die georganiseerd worden? UPDATE 19 mei

De academie beslist, rekening houdend met de activiteiten en veiligheidsvoorschriften, wie 1-op-1-onderwijs krijgt, wie er onderwijs in groepen krijgt en wie afstandsonderwijs volgt. Een combinatie is ook mogelijk.

Bijvoorbeeld een  academie kan beslissen dat  een leerling die zich voorbereidt op hoger kunstonderwijs, of een leerling die minder toegang heeft tot digitale middelen, les volgt in de academie.

Hoe veilig evaluaties organiseren? UPDATE 19 mei

- 12-jarigen:

 • Mondmasker is binnen verplicht bij zang.
 • Maximaal 10 leerlingen per examenmoment binnen bij dynamische activiteiten.

+12-jarigen

Maximaal digitaal.

 • Dynamische activiteiten en activiteiten met een hoog risico op het verspreiden van aerosolen, solo-instrumentles: één-op-éénevaluatie toegestaan.
 • Leerlingen uit risicogroep enkel in samenspraak met de behandelende arts.

Uitzonderingen

Voor individuele examens Woordkunst-drama/Dans/Blaasinstrumenten/Zang/ Musical/Singer-Songwriter: Na risicoanalyse en als de afstand tussen elke leerling, leerkracht of begeleider en andere aanwezigen gegarandeerd minimum 3 meter is, dan mag enkel voor de duur van het optreden op het podium het mondmasker af (zie basisprotocol cultuur punt 7.1.2).

Wie woont het examen bij?

 • Maximaal 25 gelijktijdige aanwezigen bij examen buiten. 1 persoon uit de gezinsbubbel mag aanwezig zijn.
 • Leerkrachten wonen enkel het examen van hun eigen leerlingen bij. Indoor wordt geen publiek toegelaten. Om het welbevinden van de leerlingen niet uit het oog te verliezen voorzien we echter deze regeling voor individuele examens van leerlingen: 
  • Eén persoon uit dezelfde gezinsbubbel mag het examen bijwonen van de leerling waarmee die een bubbel vormt.
  • Deze persoon draagt een mondmasker, houdt afstand en verlaat de zaal na het examen van de leerling waarmee die een bubbel vormt. Na elk optreden wordt de stoel waarop die persoon zat ontsmet.
  • Dit kan enkel voor individuele examens waarop leerlingen één per één spelen, niet voor examens van groepen of ensembles.

Maximaal 25 gelijktijdige aanwezigen bij examen buiten. 1 persoon uit de gezinsbubbel mag aanwezig zijn. Die extra personen worden meegeteld in het maximum van 25 gelijktijdige aanwezigen. Als de extra persoon vertrekt en iemand anders komt in de plaats, moet eerst de stoel waarop hij of zij zat ontsmet worden.

Veiligheid

Blijf de volgende basisprincipes hanteren:

 • Veilig examens organiseren: 

  • Ventileer en verlucht de lokalen.
  • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
  • Hou zoveel mogelijk afstand tussen leerlingen en personeel.
  • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens het examen.
 • Iedereen heeft recht op een faire evaluatie.
 • Aandacht voor examens in functie van onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen.
 • Stem lokaal goed af met personeelsleden, leerlingen,  en ouders. Maak duidelijke afspraken en communiceer deze helder naar iedereen. 
 • Bij vragen rond evaluatie en klassenraden kan je steeds beroep op de ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst.

Extra aandacht voor volgende veiligheidsadviezen:

 • Leerlingen verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het examen.
 • De toegang tot de examenplaats gebeurt via éénrichtingsverkeer en gemarkeerde loopwegen. Leerlingen wachten bij voorkeur in openlucht. Na het examen verlaten leerlingen indien mogelijk onmiddellijk en individueel de locatie.
 • Zoek indien nodig en indien mogelijk alternatieve examenlocaties (sportzalen, grote vergaderzalen, feestzalen,...). Ga hierover in overleg met het lokaal bestuur, privéondernemingen, vzw’s ...
 • Reinig de werkbladen en andere oppervlakten voor elk examen grondig. Ook materiaal en computers moeten voor gebruik grondig gereinigd worden. Laat zo weinig mogelijk materiaal (geodriehoek, tekenmateriaal, gereedschappen, rekenmachine ...) uitwisselen.
 • Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Als een leerling ziek wordt tijdens een examen, wordt hij volgens de geldende richtlijnen apart gezet tot hij naar huis kan.
Als ik een toonmoment wil livestreamen, mag er dan een cameraman of een pianobegeleider bij aanwezig zijn?

Je kan een toonmoment of een jury organiseren waarbij het publiek en de juryleden niet aanwezig zijn en alles via livestream volgen. Als je, in samenspraak met de preventieadviseur, de veiligheid kan waarborgen mag je een cameraman of een pianobegeleider inschakelen. Je kan hen als essentiële derden beschouwen.

Mag een organisatie waar ik infrastructuur mee deel beslissen dat de lessen van mijn academie niet kunnen doorgaan?

Het is mogelijk dat je lokalen deelt met een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool, cultuurcentrum, sporthal, een kerk of een andere organisatie, en dat die organisatie niet kan zorgen voor veilige, propere en toegankelijke infrastructuur. Ga daarover met elkaar in overleg.
Een tijdelijke andere vestigingsplaats kan een oplossing zijn. Zie Kan ik een tijdelijke andere vestigingsplaats openen?
Vind je geen oplossing of alternatief? Dan kan je overgaan op afstandsonderwijs. Je gaat dan over tot een (gedeeltelijke) sluiting wegens overmacht. Meld dat per mail aan het schoolbeheerteam: deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 

Kan ik tijdelijk een andere vestigingsplaats openen?

Je mag leerlingen tijdelijk onderbrengen in gebouwen buiten de bestaande vestigingsplaats om uitzonderlijke redenen. Doorvde coronapandemie zijn er dit schooljaar veel meer dergelijke situaties dan in andere schooljaren. Het gaat bijvoorbeeld om groepen leerlingen die samen het vak groepsmusiceren volgen en die in grotere lokalen moeten les volgen omwille van de richtlijnen voor social distancing. Voor het schooljaar 2020-2021 vervalt de verplichting om toelating van de Vlaamse Regering te vragen. Je moet wel een mededeling bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten doen, met het formulier Melding van een verhuizing of van het tijdelijk onderbrengen van leerlingen in een andere vestigingsplaats van het deeltijds kunstonderwijs.

Kan ik het krediet voor voordrachtgevers overzetten naar volgend schooljaar?

Net als vorig schooljaar kan je het kediet voor voordrachtgevers (maximaal 5% van je lestijdenpakket) overzetten naar volgend schooljaar 2021-2022, als de voordracht niet kan doorgaan omdat het deeltijds kunstonderwijs in code geel of hoger is.

Mogen academies leerlingen de toegang tot hun gebouwen ontzeggen buiten de lesmomenten van die leerlingen?

Ja, dat mag als het nodig is om de veiligheid van de aanwezige leerlingen, personeelsleden en anderen te garanderen.

Mogen leerlingen of personeelsleden die in het buitenland wonen naar België komen? UPDATE 30 december
 • Ze mogen elke dag pendelen. 
 • Voor wie minder dan 48 uren in ons land verblijft is er een vrijstelling van het invullen van het PLF en van een negatief testresultaat.  Dit geldt ook voor leerlingen die in België les volgen en voor onderwijspersoneel die in de buurlanden woont en in Vlaanderen werkt. 
 • Leerlingen/onderwijspersoneel die in de buurlanden wonen en waarvan men heeft vernomen dat ze afgelopen periode hebben gereisd naar een rode zone mogen in de onderwijsinstelling geweigerd worden 

Lees meer.

Mogen ouders lessen of andere activiteiten met hun kinderen op de academie bijwonen op de academie?

Neen. Net zoals in het basis- en secundair onderwijs moet je de aanwezigheid van ouders op de academie vermijden.

Kan ik nog een open toonmoment, een klasconcert of een andere activiteit met publiek organiseren in mijn academie? UPDATE 7 juni

Dat mag, als je de regels volgt die in het leerplichtonderwijs voor proclamaties zijn opgesteld.

Hoe registreer ik leerlingen die geen contactonderwijs volgen wegens corona?

Gebruik de afwezigheidscode C voor alle afwezigheden gerelateerd aan de corona-pandemie. Bijvoorbeeld:

 • Leerlingen die in quarantaine zitten.
 • Leerlingen waarvan de leerkracht in quarantaine zit.
 • Leerlingen die tot een risicogroep behoren.
 • Leerlingen waarvan een huisgenoot tot een risicogroep behoort.
 • Leerlingen die volgens de veiligheidsmaatregelen in de pandemiescenario’s afstandsonderwijs krijgen.

De registratie van de aan- en afwezigheden van leerlingen die contactonderwijs volgen, blijft ongewijzigd.  De academie bepaalt zelf in welke omstandigheden een afwezigheid gewettigd is of niet en neemt dit op in haar academiereglement. 

Kan je de academie sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting?

De beslissing om de academie (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen in samenspraak met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.

Meld de beslissing aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Het team Infectieziektebestrijding beslist in overleg met de academie en de preventieadviseur wanneer de acedemie opnieuw kan opstarten. 
Informeer het personeel en de leerlingen tijdig over de gevolgen van de sluiting.
 

Moeten leerlingen tijdens de dans- en musicalles een mondmasker dragen? UPDATE 19 mei

Al wie zingt draagt een mondmasker, ongeacht de leeftijd. Tijdens het examenoptreden kan je hier een uitzondering op maken.

Leerlingen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker bij het dansen.

Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker ook tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten in openlucht als er voldoende afstand kan gehouden worden en sportactiviteiten.

Wat moet je doen als de lessen niet doorgaan op de academie?
 • De academie zet waar mogelijk in op het realiseren van de onderwijsdoelen door het organiseren van een alternatief aanbod via bijvoorbeeld online leren.
 • De academie beslist zelf, in samenspraak met het personeel en indien mogelijk de leerlingen, om voor de afgelaste les(sen) alternatieve leeractiviteiten te organiseren, hetzij via afstandsleren, hetzij via inhaallessen op een later moment voor het einde van het schooljaar.

Lees meer over afstandsleren.

Hoe verlopen de evaluaties?
 • De leerlingenevaluatie behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. Elk schoolbestuur bepaalt zelf hoe de leerlingenevaluatie in zijn academie(s) wordt georganiseerd en dus hoe en wanneer de prestaties van leerlingen worden beoordeeld (bijvoorbeeld door permanente evaluatie, eindproef, jury) en op basis van welke criteria een leerling kan slagen.  
 • Het academiereglement bevat bepalingen over de visie en het verloop van de leerlingenevaluatie. Als de regeling omwille van  veiligheidsvoorschriften in een bepaalde fase moet worden aangepast, dan kan dit als de aanpassingen vooraf worden besproken in het schoolbestuur. De academie vermeldt in het academiereglement  waar ze naargelang de fase zal afwijken van het gewone evaluatiebeleid zoals het in het academiereglement beschreven staat. De academie neemt initiatief om de leerlingen hiervan op de hoogte brengen.
Kan inschrijvingsgeld teruggevorderd worden als er een les wegvalt?

Het inschrijvingsgeld is niet afhankelijk van het aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Mag een leraar in meer dan 1 academie lesgeven?

Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken academies komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe

Mogen leerkrachten van de academie nog naar scholen in het secundair of hoger onderwijs in het kader van een Kunstkuur-project?

Ja, die leerkrachten worden als essentiële derde beschouwd.

Wat moet de academie doen als een leerling niet kan deelnemen aan de activiteiten in een alternatieve leercontext?

Dan moet de academie ervoor zorgen dat de leerling de betrokken competenties kan verwerven binnen het aanbod van de academie. Dat kan via afstandsonderwijs verlopen.

Afstandsleren
Wanneer kan je kiezen voor afstandsonderwijs?

Je kan afstandsonderwijs organiseren in de volgende gevallen:

 • Voor leerlingen die in quarantaine zitten.
 • Voor leerlingen waarvan de leerkracht in quarantaine zit.
 • In code oranje en rood: volgens de veiligheidsmaatregelen in de pandemiescenario’s.
   
Hoe organiseer je afstandsonderwijs?
 • Leerlingen zullen in fase rood de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven.
 • De meeste dko-opleidingen zijn praktijkgericht. Online lessen sporen leerlingen aan om actief kunst te blijven beoefenen. Uiteraard kan afstandsonderwijs de lessen in een atelier of klas niet helemaal vervangen.
 • Voor leerlingen secundair onderwijs hou je er rekening mee dat de leeractiviteiten niet overlappen met de live-lessen van de secundaire school en er voldoende tijd overblijft voor de opdrachten die de leerlingen in het kader van hun opleiding secundair onderwijs zelfstandig moeten afwerken. 
Welke leerstof bied je op afstand aan?

Als academie kies je weloverwogen en in overleg met je team welke (nieuwe) leerstof je aanbiedt. Jij bent immers het best geplaatst om je leerlingen in te schatten. De onderwijsdoelen vormen de basis bij het kiezen. 

Hoe je het afstandsonderwijs invult, bepaal je zelf. Je vindt ook ondersteuning bij je onderwijsverstrekker:

Lees meer over afstandsleren.

Welke leermiddelen en ondersteuning zet je in?
Welke rol spelen ouders bij afstandsleren?

Deeltijds kunstonderwijs is geen leerplichtonderwijs, maar het is aan te bevelen dat leerlingen hun artistieke leeractiviteiten in de mate van het mogelijke kunnen voortzetten.

Moedig ouders aan om hun kinderen deze mogelijkheid te geven, zonder hen te veel onder druk te zetten. Het moet doenbaar en haalbaar blijven voor iedereen.

Heeft afstandsonderwijs gevolgen voor de evaluatie of financierbaarheid van de leerlingen?
 • Als leerlingen tijdens de oranje of rode fase (een gedeelte van) de lessen niet in de academie kunnen volgen, zijn ze gewettigd afwezig wegens overmacht. Deze gewettigde afwezigheden tellen mee voor de minstens 2/3 aanwezigheid waar leerlingen aan moeten voldoen als voorwaarde om te kunnen slagen. De academie organiseert alternatieve leeractiviteiten via afstandsonderwijs en spoort de leerlingen actief aan om daaraan deel te nemen. 
 • Een regelmatige leerling is financierbaar wanneer hij op 1 februari minstens 2/3 van de lessen aanwezig is. Het vervangen van de leeractiviteiten in de academie door afstandsonderwijs heeft in de oranje of rode fase geen gevolgen voor de financierbaarheid van de leerlingen.  
Blijf op de hoogte

Ontdek de maatregelen die je instelling helpen tijdens de coronacrisis.