Contactinfo AHOVOKS hoger onderwijs

Contacteer de medewerkers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Financiën

Databank hoger onderwijs

Data

Personeel

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Algemeen

Naar boven