Competentieontwikkeling M-decreet

Competentiebegeleiders

De pedagogische begeleidingsdiensten zetten competentiebegeleiders in die jou helpen om je competenties te verbreden zodat je optimaal kan omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Dat doen de begeleidingsdiensten op 3 manieren:

  1. Zij informeren over wat het M-decreet inhoudt.
  2. Zij bieden ondersteuning op school- en klasniveau, door de leraar en de school tips te geven.
  3. Zij stimuleren samenwerking van scholen en leraren en werken aan expertise-ontwikkeling in ondersteuningsnetwerken (operationeel vanaf 1 september 2017).
    Meer informatie over de ondersteuningsnetwerken op de pagina voor schooldirecties en -administraties: Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De competentiebegeleiders zijn er voor:

  • Leraren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, zorgcoördinatoren, directeurs
  • Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs
  • Scholen die hun aanpak en aanbod voor leerlingen met autismespectrumstoornissen willen verbreden en verdiepen
  • Scholen die starten met type 9
  • Scholen die starten met het type basisaanbod (dat het vroegere type 1, type 8 en type 1-OV3 vervangt)

Contactgegevens competentiebegeleiders

Naar boven

Nascholingsprojecten

Wil je meer informatie en concrete hulpmiddelen om inclusie in je klas of school te realiseren?

De nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering ligt op de professionalisering van ondersteuners specifieke onderwijsbehoeften in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.
Nascholing professionalisering ondersteuners

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites