CLIL: onderwijs in een vreemde taal

Via CLIL krijgen leerlingen niet-taalvakken in het Frans, Engels of Duits. Wat zijn de voorwaarden? Ook stages kunnen in een vreemde taal.

Bereid je CLIL-aanvraag voor via de kwaliteitsstandaard. Dien de aanvraag ten laatste op 15 december in. De Vlaamse Adviescommissie CLIL keurt je aanvraag al dan niet goed.

Rapport, bijlagen en beleidssamenvatting van het onderzoek 'Twee jaar CLIL in het Vlaams secundair onderwijs: een evaluatie'