CLIL in de praktijk: presentaties studiedagen

Bekijk de beschikbare presentaties van de voorbije studiedagen over CLIL in de praktijk.

Studiedag 11 maart 2021

Dr. Prof. Pérez Cañado, María Luisa, Jaén University, Spain - Rethinking inclusion in bilingual education: Where do we stand and where do we need to go?

Extra tips n.a.v. de Q&A-sessie:

An De Moor, talenbeleidscoördinator Odisee en KU Leuven campus Brussel - Meertaligheid omarmen, stimuleren en waarderen in Odisee

An De Moor verwees naar een interessant onderzoek van dr. Heleen Vander Beken. In haar onderzoek Studying texts in L2: The importance of test type, bijvoorbeeld, wordt geschetst hoe lerenden die leerstof via een andere taal dan hun moedertaal verwerken, presteren bij evaluaties. Ook als je online haar naam opzoekt, samen met de term LEMMA, vind je interessante studies.

Studiedag 10 maart 2020

Naar boven