CLIL in de focus: presentaties studiedag 13 februari 2017

Beschikbare presentaties bij de workshops van de studiedag. Er is niet voor alle sessies een (auteursrechtenvrije) presentatie.

Presentatie evaluatierapport onderwijsinspectie

Wim De Wiest

Keynote

Internationaal CLIL-expert Phil Ball

pdf bestandKeynote: Putting CLIL into practice -Phil Ball (pdf, 54 p.) (3.38 MB)

Workshopronde 1

1.1 Intervisie - panelgesprek

Moderator: Leen Pil

1.2 Panel: CLIL in de lerarenopleiding

Moderator: Liesbeth Martens

1.3 Taalgericht vakonderwijs als deel van de CLIL-didactiek

1.4 Praktijkvoorbeeld: het tweetalig onderwijs (tto) in Nederland

Reina van de Korput en Camiel De Baets

1.5 Praktijkvoorbeeld: Immersion in de Franse gemeenschap

Fabienne Henriet en Susanne Hennuy

1.6 CLIL en internationalisering

Renilde Reynders

1.7 CLIL-didactiek: een introductie

Katleen Vos

pdf bestandCLIL-didactiek - Katleen Vos (pdf, 23 p.) (2.3 MB)

Workshopronde 2

2.1 Geschiedenis, godsdienst en andere humane vakken


2.1.a Begeleiding: An Jacobs

pdf bestandCLIL-methodiek - An Jacobs (pdf, 23 p.) (1.13 MB)

2.1.b Begeleiding: Annelies Masschelein

2.2 De duale focus van CLIL in de praktijk

Begeleiding: Marie-Leet Bens

pptx bestandDuale focus in de praktijk - Marie-Leet Bens (pptx, 37 dia's) (10.24 MB)

2.3 Economie - boekhouden

Begeleiding: Charlotte Vanderstuyft

2.4 Wetenschappen - STEM

Begeleiding: Lies Vander Heyden

pptx bestandCLIL in wetenschappen - L. Vander Heyden (pptx, 25 dia's) (7.82 MB)

2.5 ICT en wiskunde

Begeleiding: Julie Sartor

2.6 Praktijkvakken

Moderator: Christel Verheyen

pptx bestandCLIL in praktijkvakken - Christel Verheyen (pptx, 28 dia's) (72.55 MB)

2.7 Intervisiegesprek voor directeurs

Begeleiding: Freddy Cloet

pdf bestandCLIL-beleid op school - Freddy Cloet (pdf, 4 p.) (573 kB)

Naar boven