Centre for Educational Research and Innovation (CERI)

Wat is CERI?

Het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) doet toekomstgericht onderzoek naar leren en onderwijs op alle leeftijden.

CERI is vooral bekend van de publicatie Trends shaping Education. De CERI-projecten willen de agenda voor de toekomst mee bepalen op basis van empirisch onderzoek en aandacht voor innovatie.

CERI en Vlaanderen

Micheline Scheys, secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming, is lid van de CERI Governing Board.

Vanuit Vlaanderen steunt het Departement Onderwijs en Vorming onder andere de volgende projecten:

  • In het project Governing Complex Education Systems is de centrale vraag welke governance-mechanismen en welke kennisopties nodig zijn om een effectief onderwijsbeleid te maken. Voor Vlaanderen zal de OESO een casestudie uitvoeren naar de governance van ons systeem van eindtermen.
  • Het project Innovative Teaching for Effective Learning - Teacher Knowledge Survey bestudeert de pedagogische kennis van leerkrachten en onderzoekt hoe nieuwe kennis geïncorporeerd wordt in het lerarenberoep.
    De ad hoc ‘Survey Educational Research & Development’ onderzoekt:
    • Het relatieve aandeel van onderwijs en vorming in de financiering van ontwikkeling en onderzoek (research and development) van de OESO-landen
    • Hoe ontwikkeling en onderzoek worden georganiseerd en gefinancierd

 


Extra informatie

Websites