Capaciteit

Wat is het? 

Capaciteit is het aantal leerlingen dat de school ziet als het maximale aantal leerlingen. Alleen de capaciteit communiceren naar ouders kan een vertekend beeld geven. Daarom deel je bij voorkeur ook het aantal vrije plaatsen (= plaatsen die ingevuld kunnen worden via inschrijvingen) mee.

Als een gewone secundaire school in Vlaanderen beslist in het 2de tot en met het 7de jaar een bepaald niveau volzet te verklaren, is daarmee het maximale aantal leerlingen voor dat niveau bepaald.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Capaciteit bepalen gebeurt in het basisonderwijs voor elke school in het gewoon en buitengewoon onderwijs (met uitzondering van type 5). In het secundair onderwijs gebeurt dat voor het 1ste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs, in het buitengewoon secundair onderwijs (met uitzondering van type 5) en in Brusselse scholen.

  • Per schooljaar bepaalt je schoolbestuur vóór de start van de inschrijvingsperiode zelf de capaciteit voor bepaalde niveaus. Voor een aantal niveaus is dat slechts optioneel.
  • Op elk niveau waarop je schoolbestuur capaciteit bepaalde, bepaalt het ook de vrije plaatsen.
  • Voor de start van de inschrijvingsperiode maakt je schoolbestuur de capaciteit bekend aan alle belanghebbenden: ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, lokale besturen en het LOP (als je school in een LOP-gebied ligt).
  • Zodra de inschrijvingsperiode is gestart, mag je bestuur de capaciteit niet verlagen, wel verhogen. Ligt je school binnen een LOP-gebied, dan moet het LOP de capaciteitsverhoging goedkeuren. Ligt je school buiten een LOP-gebied, dan brengt je bestuur de schoolbesturen van de andere scholen in je gemeente op de hoogte.
  • Is de capaciteit bereikt, dan mag je schoolbestuur leerlingen alleen nog inschrijven mits verhoging van de capaciteit, tenzij het gaat om leerlingen uit overcapaciteitsgroepen en zittende leerlingen.

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je:

  • Op welke niveaus je schoolbestuur capaciteit en vrije plaatsen mag en moet bepalen
  • Welke stappen je schoolbestuur zet bij capaciteitsverhoging en -verlaging of volzetverklaring
  • Meer over de overcapaciteitsgroepen

Naar boven