Betaald educatief verlof: administratief, technisch of werkliedenpersoneel vrij onderwijs

Wat is het?

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

  • Werk je in Vlaanderen, en startte je ten laatste op 31 augustus 2019 een opleiding met betaald educatief verlof? Dan heb jij nog recht op betaald educatief verlof. Je betaald educatief verlof blijft gelden onder dezelfde voorwaarden, tot uiterlijk einde 2021. Voor het volgen van een erkende opleiding na 1 september 2019 kan je Vlaams opleidingsverlof aanvragen.
  • Werk je in Brussel, dan blijft het betaald educatief verlof voor jou van toepassing.

Voorwaarden

  • Je bent lid van het technisch, administratief of werkliedenpersoneel.
  • Je onderwijsinstelling betaalt je loon uit eigen middelen (je loon is dus niet gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid).
  • Je werkt minstens 4/5 van de normale arbeidsduur. Of, als dat niet het geval is, voldoe je aan de bijkomende voorwaarden voor deeltijdse werknemers (meer informatie voor Vlaanderen: Werk.be - Betaald educatief verlof - rechthebbende werknemers).
  • Voor wie in Vlaanderen werkt: je startte ten laatste op 31 augustus 2019 een opleiding met betaald educatief verlof, en deze opleiding loopt nog door.
  • Voor wie in Brussel werkt: de voorwaarden blijven dezelfde als voorheen. Je vindt de details op de pagina van Brussel Economie en werkgelegenheid over betaald educatief verlof.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum).

Je kan ook contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Werk.be), of met de Brusselse overheid.


Extra informatie