Beschikbaarheid DHO 2.0

 

Normale beschikbaarheid

Volgende beschikbaarheid is voorzien:

  • De webservices zijn 24 op 7 beschikbaar
  • Voor een aantal webservices is DHO afhankelijk van de beschikbaarheid van externe partijen:

    • Raadpleeg UP
    • Raadpleeg LED & Discimus

De helpdesk is bemand alle werkdagen tijdens de kantooruren.

Naar boven

Time-outs

Meld time-outs zo snel mogelijk aan dho@vlaanderen.be. Vermeld in je mail volgende informatie:

  • Naam én identificatienummer van de instelling(en)
  • Omschrijving van het probleem
  • Tijdstip van het probleem
  • Naam/nummer van de webservice(s) - welke actie ze doen

Dit laat toe gerichter en sneller naar het probleem te zoeken.

Naar boven

Geplande onbeschikbaarheid van DHO

Omwille van een software-release zal DHO niet beschikbaar zijn op donderdag 8 augustus van 09:00 tot 12:00 uur.

Naar boven

Batchverwerkingen

Er gelden geen specifieke beperkingen voor het registreren van grote volumes gegevens, zoals resultaten, in batch. DHO2 beschikt over een eigen omgeving, die geen afhankelijkheden heeft met andere systemen.

Het intensief of in bulk raadplegen van gegevens kan wel invloed hebben op de responstijd. Als de responstijden te traag zouden zijn, meld dit dan op dho@vlaanderen.be.

Naar boven

Communicatie via Twitter

Een ingekorte versie van de (on)beschikbaarheid van de webservices DHO wordt bij zware impact ook gecommuniceerd via twitter: http://twitter.com/DHO_beschikbaar.

Naar boven

Extra informatie

Website

Contact
Databank Hoger Onderwijs