Benaming studierichtingen en vakken

Als school ben je verplicht om de officiële benamingen van studierichtingen en vakken (minstens) te gebruiken bij:

  • Elke communicatie en informatieverstrekking aan ouders, leerlingen, personeel en derden
  • Studiebekrachtiging

Doe je dit niet, dan kan een financiële sanctie volgen.