Beleidsmaatregelen

De Vlaamse Regering stelt in haar regeerakkoord 2014-2019:

“We zetten in op een maximale participatie aan het kleuteronderwijs. Kinderen vanaf 3 jaar willen we zo veel mogelijk daadwerkelijk naar school doen gaan. We doen daarvoor een beroep op onder andere de Huizen van het Kind.”

Naast het actieplan kleuterparticipatie worden er ook andere maatregelen genomen die sporen met dit actieplan:

 • Kleine kinderen Grote kansen
  Vlaamse overheid, Koning Boudewijnstichting, Kind en Gezin, lerarenopleidingen kleuteronderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten, praktijkorganisaties.
   

 • Scholen bouwen
  Over kwalitatieve scholenbouw. Onderzoek Brede School - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).
   
 • Onderzoek naar en informatie over bredeschoolprojecten:
 • Samen tegen schooluitval - Departement Onderwijs en Vorming
  Door de kleuterparticipatie te verhogen wil Vlaanderen werken aan gelijke onderwijskansen van leerlingen en de slaagkansen van kinderen verhogen in hun verdere schoolloopbaan.
   
 • Capaciteitsmiddelen
  Het voorzien in extra middelen voor capaciteitsuitbreiding in gebieden met capaciteitsdruk en het ter beschikking stellen van informatie uit de capaciteitsmonitor aan de lokale besturen.
   

  • In 2016 zijn capaciteitsmiddelen toegekend voor de periode 2016-2018 aan scholen in de gemeenten Antwerpen, Gent, Schoten, Sint-Niklaas, Edegem, Mechelen, Sint-Pieters-Leeuw, Grimbergen, Tienen, Landen, Meise, Bonheiden, Halle, Wemmel en Machelen. Je kan de schoolbevolkingsprognoses voor die gemeenten opvragen bij de gemeentelijke coördinator van de capaciteitsproblematiek. Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan dat bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vraag de contactgegevens via capaciteit.scholen@vlaanderen.be

  • Ten vroegste in 2019 wordt nagegaan of er nog extra capaciteitsmiddelen kunnen worden voorzien in het basisonderwijs. Een belangrijke stap daarbij is het in kaart brengen van de capaciteit in de vestigingsplaatsen op het grondgebied van de gemeente. Dat kan via een sjabloon dat de gemeente zal kunnen aanvragen via capaciteit.scholen@vlaanderen.be