Arbeidsreglement

Wat is het?

In het arbeidsreglement vind je informatie over de organisatie van het werk in je school, centrum, hogeschool of universiteit.

Je bestuur en vertegenwoordigers van de werknemers onderhandelen en overleggen over het arbeidsreglement in de onderhandelings- en overlegcomités.

Als je begint te werken in een onderwijsinstelling, ontvang je een exemplaar van het arbeidsreglement. Je ontvangt ook een kopie van elke wijziging.

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je het arbeidsreglement altijd kan raadplegen.

Naar boven

Katholiek Onderwijs Vlaanderen: algemeen reglement en lokaal arbeidsreglement

De koepel van de katholieke scholen heeft samen met de vakorganisaties een algemeen reglement opgesteld. De Vlaamse Regering heeft dat reglement bekrachtigd. Het is van toepassing in alle katholieke scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten. Elke school vult het algemeen reglement aan met een lokaal arbeidsreglement.

Lees het algemeen reglement voor jouw onderwijsniveau.

Naar boven

Informatie bij de FOD WASO

Meer informatie over de reglementering inzake het arbeidsreglement vind je bij de FOD WASO.

Een korte uitleg vind je in de Gids van A tot Z. Meer uitgebreide info, zoals de minimale inhoud van elk arbeidsreglement en de procedure om het arbeidsreglement op te stellen of te wijzigen, vind je bij het thema arbeidsreglementering.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites