Alternatieve vormen van leren

Wat is het?

 • Via alternatieve vormen van leren kan je leerlingen zinvolle activiteiten aanbieden tijdens de periode waarin de lessen geschorst zijn door gebruik te maken van: 
  • Je bestaande hand- en werkboeken
  • Leermiddelen
  • Digitale platformen
  • Het aanbod van verschillende partners zoals uitgeverijen 
 • Lees meer over digitale leerplatformen en leermiddelen

Naar boven

Hoe pak je het aan?

Naar boven

Tips voor communicatie met ouders en leerlingen

Leg duidelijk uit:

 • Waarom je kiest voor alternatieve vormen van leren: leerlingen in ritme houden, voeling houden met de school en de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen
 • Hoe je die zal organiseren
 • Wat de verwachtingen zijn
 • Wanneer alles gepland wordt
 • Hoe ouders hierin kunnen ondersteunen
 • Dat de resultaten niet meetellen voor het rapport 

Communiceren kan via je eigen kanalen. Voorbeelden zijn: e-mail, digitaal leerplatform, facebookpagina van je school en sms.

Naar boven

Digitale leerplatformen en leermiddelen

Je kan gebruik maken van digitale leerplatformen en leermiddelen om opdrachten over gekende leerstof aan je leerlingen te sturen.

Voorzie passend leermateriaal voor leerlingen in de vorm van cursusmateriaal, video, online leerpaden, kennisclips,…  Vul deze aan met vragen/oefeningen die leerlingen zouden moeten kunnen oplossen na het doornemen van het materiaal, eventueel gecombineerd met standaardoplossingen die bijvoorbeeld na een week beschikbaar gesteld worden.

Naar boven

Hoe pak je afstandsleren via digitale leerplatformen en leermiddelen aan?

Geraak wegwijs in afstandsleren:

Ook je pedagogische begeleidingsdienst voorziet informatie:

Naar boven

Waar vind je eenvoudig en snel digitale content?

Naar boven

Tips voor het herhalen van leerstof via een leerplatform en digitale leermiddelen

 • Geef duidelijke instructies over:
  • Wat leerlingen precies moeten doen
  • Waarom ze dit moeten doen
  • Hoe ze dit moeten doen
  • Hoe ouders kunnen begeleiden

Het kan handig zijn om extra handleidingen te voorzien voor ouders, zeker wanneer het om jongere kinderen gaat.

 • Maak gebruik van bestaande toepassingen om opdrachten te geven en op te volgen via de opnamefunctie van:

 • Verzamel vragen van leerlingen bij de opdrachten via je elektronische leeromgeving, e-mail, Padlet,…  en beantwoord deze vragen binnen een afgesproken termijn. Antwoorden kan op de leeromgeving, in de vorm van een tekst, een kennisclip, een streamingsmoment,…  
 • Houd de activiteiten van leerlingen bij op het leerplatform of de digitale leermiddelen. Maak contact met leerlingen (en ouders) die moeite hebben om te beginnen of vastlopen. Voorzie eventueel een elektronisch contactmoment (chat, telefoon,..) waar leerlingen iemand kunnen bereiken als ze problemen hebben.
 • Bewaak de taakbelasting van je leerlingen. Lees hoe je dat kan doen.
 • Benut de volledige dag voor het doorsturen en ontvangen van opdrachten, zodat je leerplatform snel en stabiel blijft.
 • Lees ook: Klasse - Leerlingen 3 weken lang motiveren: 9 tips

Naar boven

Het virtuele klaslokaal

Verschillende partners leveren extra inspanningen om in deze uitzonderlijke omstandigheden jou te ondersteunen bij alternatieve vormen van leren:

Smartschool

 • Wie Smartschool gebruikt op school, kan gebruik maken van hun nieuwe oplossing. In de rubriek “Mijn vakken” zal u, eens de nieuwe oplossing beschikbaar is, een nieuwe knop zien, nl. “Smartschool Live”. Deze knop komt in elk vak.
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van Smartschool Live, krijgt de leraar de rol van presentator in een videochatroom. Leerlingen kunnen live volgen. Mogelijkheden:
  • Leerlingen kunnen de leraar zien (webcam) en horen (microfoon). Omgekeerd is dit niet zo (leraar kan de leerlingen niet zien of horen).
  • Het scherm van de leraar kan worden gedeeld: leerlingen zien wat de leraar doet (bv een toepassing gebruiken, een website bekijken,…).
  • Leerlingen en leraar kunnen met elkaar chatten en de leerlingen kunnen onderling chatten.
 • Deze functionaliteit van Smartschool zal beschikbaar zijn via browser. Ook via de Smartschool App voor iOS en Android zal dit binnenkort, na een update, beschikbaar zijn. Smartschool ondersteunt scholen in deze moeilijke periode door de bandbreedte aan te bieden en geen kosten aan te rekenen. 
 • Meer informatie

Microsoft

 • Microsoft biedt een volledig cloudbased oplossing aan, die gratis is. Elke school kan gebruik maken van een virtuele ruimte op maat van de school. 
 • Met Microsoft TEAMS kan de leraar makkelijk een digitale klas opzetten.
 • Microsoft maakte een spoedprocedure voor het aanvragen van accounts. Hierdoor kan je als school heel snel accounts voor je leerlingen aanvragen. Dit gebeurt via 'tenants'. Elk tenant kan maximaal 5.000 accounts krijgen en 5000 leraar accounts krijgen.  Een tenant is een virtuele ruimte op maat van de school. Wanneer een school gebruikmaakt van een cloudservice van Microsoft, zoals bijvoorbeeld Office 365, wordt in het datacenter een ruimte gereserveerd. Deze ruimte wordt de tenant genoemd. In deze ruimte worden de online diensten beschikbaar gemaakt.
 • Het product dat Microsoft aanbiedt is de A1 licentie. Deze is gratis en volledig cloudbased.

 • Meer informatie nodig? 

Google

 • Google biedt het platform Google Edu aan. Dit platform, incl. Google Classroom, is gratis.
 • Met Google Hangouts Meet kunnen leerlingen en leraar elkaar zien en horen. Hangouts is een vrij open platform: iedereen kan met eender welk mailadres verbinding maken met Hangouts Meet om via afstand opdrachten in te oefenen (of deel te nemen aan een "vergadering").
 • Je kan als school gratis een G Suite voor educatie domein activeren bij Google. Dit biedt je de mogelijkheid om gebruikersaccounts voor leerlingen en leerkrachten te activeren. Deze accounts worden ook gekoppeld aan het domein van de school (@domeinschool.be) en biedt de school de nodige digitale instrumenten aan. Er is een versnelde procedure voor het aanvragen van G-suite accounts naar aanleiding van de coronacrisis. 
 • Meer informatie 

Lees ook: KlasCement - Elektronische leeromgeving/Schoolplatform

Naar boven

Tips voor het lesgeven in het virtuele klaslokaal

 • Vraag leerlingen om hun microfoons uit te schakelen als ze niet gebruikt worden.
 • Presenteer aan de hand van je Powerpoint of andere presentatie (die je deelt met de leerlingen).
 • Met digitale instrumenten zoals Mentimeter, Kahoot of Socrative kan je interactie creëren met de leerlingen op afstand. 
 • Gebruik een actief chat-kanaal zodat leerlingen vragen kunnen blijven stellen.

Welke infrastructuur kan je gebruiken?

 • In de mate van het mogelijke zetten de leerlingen hun thuisinfrastructuur in.
 • Stel eventueel mobiele technologie (laptops) van de school ter beschikking van leerlingen die daar niet over beschikken via een formeel uitleensysteem. Maak gebruik van het model voor een docx bestandbruikleenovereenkomst (24 kB).
 • Waak erover dat leerlingen die thuis geen ICT-infrastructuur hebben niet uitgesloten worden.

Naar boven

Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen

Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen gedoneerde laptops aanvragen voor hun meest kwetsbare leerlingen. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren en lopen ze geen leerachterstand op.

Wil je gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met je koepel:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO!

OVSG

 • E-mailadres: logistiek@ovsg.be
 • Neem de volgende gegevens op in je mail: adres van je school, een contactpersoon en het aantal laptops

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

OKO

De school wordt eigenaar van de laptops en staat zelf in voor de verdeling.

Elke laptop heeft een Windows 10-licentie, maar geen Microsoft Office.

De procedure duurt 5 werkdagen:

 • Werkdag 1: bestelling via de koepel 
 • Werkdag 2: telefonische afspraak voor levering met schooldirecteur of andere contactpersoon.
 • Werkdag 3: de laptops worden individueel verpakt en opgehaald door de transporteur.
 • Werkdag 4/5: de laptops worden in de loop van de dag afgeleverd door de transporteur op de school.

Naar boven

Ondersteuning nodig?

Zie je het bos door de bomen niet meer? Vraag ondersteuning bij je pedagogische begeleidingsdienst:

Je kan ook ondersteuning vragen bij organisaties zoals imec in samenwerking met KU Leuven.

Naar boven


Bronnen

 • Richtlijnen van UGent over alternatieve onderwijsmethoden in het kader van de sluiting van de Universiteit omwille van Covid19
 • Deense richtlijnen over afstandsonderwijs in het kader van de sluiting van de Universiteit omwille van Covid19
 • Aangeleverde informatie van Smartschool, Google en Microsoft