Alternatieve leercontext in het deeltijds kunstonderwijs

Leren buiten de academie als vervanging van een vak

Voor een deel van je opleiding (bijvoorbeeld een bepaald vak) volg je de lessen niet in de academie, maar doe je buiten de academie ervaring op. Dat kan bijvoorbeeld in een harmonieorkest, een theatergezelschap, in een bedrijf of bij een zelfstandig kunstenaar.

Leren in een alternatieve context is geen vrijstelling. Je academie evalueert wat en hoe je leert, ook buiten de academie.

Je kan een heel schooljaar lang leren in een alternatieve leercontext en zo een vak volledig vervangen. Je kan ook voor een kortere periode kiezen: een week, een trimester…. Dan De rest leer je in de academie.

Iedereen kan leren in een alternatieve leercontext, op voorwaarde dat je genoeg zelfstandigheid hebt. Je kan zelf je leerproces in handen nemen en hebt niet altijd individuele aansturing van een leerkracht of begeleider nodig.

De academie toetst je alternatieve leercontext

De directeur en leerkrachten bekijken of je alternatieve leeromgeving geschikt is om de onderwijsdoelen te bereiken van het vak dat je erdoor vervangt. Daarvoor gebruikt de academie een toetsingsinstrument.

Wat moet je doen als je wil leren in een alternatieve leercontext?

Als je wil leren in een alternatieve leercontext bespreek je dat met je leerkrachten en de directeur van de academie. Je kan zelf een organisatie of bedrijf voorstellen of informeren naar de organisaties of bedrijven waarmee de academie al samenwerkt.

Samen met jou en de verantwoordelijke van die organisatie of het bedrijf maakt de academie een aantal afspraken om je leerproces op te volgen en om de veiligheid en de verzekering te regelen.

Je krijgt een mentor of coach die je wegwijs maakt in de organisatie, inhoudelijke feedback geeft, informatie bijhoudt over je leerproces en de academie op de hoogte houdt van je vorderingen.

Je spreekt af aan welke activiteiten je deelneemt, waar en wanneer. Net als bij lessen in de academie wettig je je afwezigheden.

Werk je tijdens je leerproces in de alternatieve leercontext als stagiair in een bedrijf of bij een zelfstandige? In dat geval is KB over de bescherming van stagairs van toepassing.


Extra informatie

Verwante pagina's 

Regelgeving