Afwezigheid voor verminderde prestaties van je personeel

Wat is het?

  • Is afwezigheid voor verminderde prestaties (avp) een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt de afwezigheid?
  • Hoe lang mag je personeelslid de avp nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over afwezigheid voor verminderde prestaties.

Wat moet ik doen?

Deel het verlof elektronisch mee aan het werkstation via RL-1 en RL-12:

Code dienstonderbreking afwezigheid voor verminderde prestaties 

Code 

Dienstonderbreking 

bereik 

RL 

Begindatum 

Einddatum 

220  

Afwezigheid voor verminderde prestaties  

O  

1 en 12  

01 -09-201 7  

onbepaald  

O = opdrachtgebonden.

De aanvraagformulieren bij een afwezigheid voor verminderde prestaties blijven ter beschikking in de school, de instelling of het centrum. Je moet ze niet sturen naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel