Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Wat is het?

De regelgeving afwezigheden is van toepassing op leerplichtige leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en op leerplichtige kleuters.

Een aantal afwezigheden van leerlingen zijn gewettigd. Alle andere afwezigheden van leerlingen zijn problematische afwezigheden. Dat betekent niet dat de leerling automatisch niet gefinancierd of gesubsidieerd wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan je als school namelijk problematische afwezigheden omzetten in gewettigde afwezigheden. Doet de school de nodige begeleidingsinspanningen voor de betrokken leerlingen, dan worden de problematische afwezigheden na overheidsverificatie als gewettigd beschouwd.

In de omzendbrief afwezigheden leerlingen basisonderwijs vind je:

 • Op wie de regelgeving afwezigheden van toepassing is
 • De gewettigde afwezigheden
 • De problematische afwezigheden
 • Hoe je problematische afwezigheden omzet in gewettigde

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Informeer ouders in het schoolreglement over:

  • Afwezigheden die al dan niet gewettigd zijn
  • Wat ze moeten doen bij een afwezigheid van hun kind
 • Meld de (problematische) afwezigheden via Discimus. Hoe je dat doet, lees je in de omzendbrief Discimus.
 • Begeleid samen met het CLB leerlingen die problematisch afwezig zijn. Voor problematische afwezigheden tot en met 4 halve schooldagen zijn er geen specifieke bepalingen inzake begeleiding opgelegd, maar dat betekent niet dat er geen begeleidingsinspanningen moeten geleverd worden. Een school moet aandacht hebben voor elke problematische afwezigheid.
 • Maak een begeleidingsdossier op als een leerling 5 of meer halve dagen per schooljaar problematisch afwezig is. Zo kan je de problematische afwezigheid omzetten in een gewettigde afwezigheid.
 • Contacteer het Agentschap voor Onderwijsdiensten als de begeleiding die je samen met het CLB opstartte, geen resultaten oplevert. 
 • Hou de wettigingen en het begeleidingsdossier op school tot het einde van het schooljaar en het daaropvolgende jaar.

Naar boven