Affectatie en mutatie van je personeel

Affectatie

Met een affectatie wijst een school- of centrumbestuur een vastbenoemd personeelslid toe aan een of meer van zijn instellingen.

Met een nieuwe affectatie krijgt het vastbenoemde personeelslid een betrekking toegewezen als vastbenoemde aan een andere instelling van hetzelfde bestuur. Nieuwe affectatie kan alleen in hetzelfde ambt en binnen het volume van de voorgaande benoeming.

Akkoord van je personeelslid?

  • In het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs moet je personeelslid akkoord gaan met een nieuwe affectatie.
  • In het gesubsidieerd officieel onderwijs kan een affectatie ook zonder akkoord.

In het basisonderwijs kan je een vastbenoemd personeelslid een nieuwe affectatie geven vanuit een ander ambt naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer. Je personeelslid moet het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben voor het nieuwe ambt, en akkoord gaan met de nieuwe affectatie.

In het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs kan je een vastbenoemd personeelslid vanuit het buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs een affectatie geven. Het personeelslid moet het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben voor het nieuwe ambt, en akkoord gaan met de affectatie.

Wat moet ik doen voor een affectatie?

Deel de (nieuwe) affectatie binnen de 3 maanden na de ingangsdatum mee aan het werkstation dat het personeelsdossier beheert.

Je personeelslid wil een affectatie naar een andere school of een ander centrum

  • Volledige affectatie: stuur een RL-4 (stopzetting opdrachtenpakket) met reden affectatie (code 02).
  • Gedeeltelijke affectatie: stuur een RL-1 (opdrachtenpakket) met de resterende opdrachten.

Een personeelslid wil een affectatie naar jouw school of centrum

  • Stuur een RL-1 (opdrachtenpakket) met ATO 4 voor de nieuwe opdracht.

Naar boven

Mutatie

Met een mutatie stapt een vastbenoemd personeelslid over naar een ander school- of centrumbestuur. Dat kan alleen binnen de draagwijdte van de vaste benoeming. Een mutatie kan alleen op verzoek van je personeelslid, en met het akkoord van het nieuwe bestuur. De mutatie gaat samen met het ontslag van het vastbenoemde personeelslid bij jouw bestuur.

In het basisonderwijs is ook een mutatie mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs heeft voor het nieuwe ambt.
 

In het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs kan je een vastbenoemd personeelslid vanuit het buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs ook een mutatie geven. Het personeelslid moet het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben voor het nieuwe ambt, en akkoord gaan met de mutatie.

Als jouw bestuur en het nieuwe bestuur akkoord gaan:

  • Neemt je personeelslid ontslag bij je school- of centrumbestuur
  • Benoemt het nieuwe bestuur het personeelslid in hetzelfde ambt

Wat moet ik doen voor een mutatie?

Deel de mutatie binnen de 3 maanden na de ingangsdatum mee aan het werkstation dat het personeelsdossier beheert.

Je personeelslid vraagt een mutatie naar een ander school- of centrumbestuur

  • Volledige mutatie: meld de mutatie van het vertrekkende personeelslid met een RL-4 (stopzetting opdrachtenpakket) met reden mutatie (code 01).
  • Gedeeltelijke mutatie: stuur een nieuw opdrachtenpakket (RL-1) met de resterende opdrachten.

Een personeelslid heeft een mutatie naar jouw school of centrum aangevraagd

  • Stuur een RL-1 (opdrachtenpakket) met ATO 4 voor de nieuwe opdracht.

Naar boven