Aanwezigheid en engagement in de academie

Moet je alle lessen volgen?

Je aanwezigheid is verplicht tijdens de leeractiviteiten (de lessen).

Tellen ook als lessen:

Je moet alle lessen volgen, behalve wanneer je gewettigd afwezig bent. In het academiereglement vind je wanneer je afwezigheid gewettigd is. Elk schoolbestuur kan die redenen zelf bepalen. Gewettigde afwezigheden kunnen dus verschillen per academie.

Wanneer is er geen les in de academie? 

Bekijk de pagina over lesvrije dagen in de academie. 

Naar boven

Afwezigheden

Je mag een les missen als:

 • Je een vrijstelling hebt voor het vak
 • Je gewettigd afwezig bent

De academie beslist over:

 • De voorwaarden voor een vrijstelling
 • Welke afwezigheden gewettigd zijn

Naar boven

Welke verplichtingen heb je nog in de academie?

De academie verwacht van jou als leerling:

 • Dat je deelneemt aan alle leeractiviteiten
 • Dat je deelneemt aan de evaluatieactiviteiten
 • Dat je je inzet  om je (eind)doelen te behalen
 • In een aantal opleidingen: zelfstudie buiten de lessen

In een aantal opleidingen verwacht de academie dat je buiten het volgen van de lessen nog andere opdrachten uitvoert zoals:

 • Een eindwerk schrijven
 • Oefenen op je muziekinstrument
 • Informatie opzoeken
 • ...

Lees het academiereglement om precies te weten wat de academie van jou verwacht, en waar je recht op hebt. Je ondertekent het academiereglement om je in te schrijven. 

Als je de leefregels van de academie niet volgt, kan de academie je schorsen of zelfs uitsluiten. Lees er meer over op de pagina over schorsing of uitsluiting.

Naar boven