Speciale onderwijsleermiddelen

Wat zijn speciale onderwijsleermiddelen?

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen, studenten en cursisten met een functiebeperking die les volgen in het:

 • Gewoon basisonderwijs
 • Gewoon secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Ook in duaal leren

 • Voor duaal leren in het gewoon secundair onderwijs kan je dit aanvragen:

  • Speciale onderwijsleermiddelen voor op school
  • Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor je werkplek
 • Voor duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs kan je tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen voor je werkplek.

Soorten hulpmiddelen

Omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal
Voor een visuele of andere beperking:

 • Omzetting naar (digitale) braille
 • Omzetting naar (digitale) grootletterdruk
 • Vergrotende kopieën

Tolken voor doven en slechthorenden

 • Een aantal uren ondersteuning van een tolk Gebarentaal
 • Een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk

Technische apparatuur (basis- en secundair onderwijs)

 • Brailleleesregels, leesloepen (voor een visuele beperking)
 • Aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke of visuele beperking)
 • FM-apparatuur (voor een auditieve beperking)

Kopieën van notities van medeleerlingen, -studenten, -cursisten

Voor een auditieve beperking.

Naar boven

Financiering aanvragen

In het basis- en secundair onderwijs kan de directie van een school voor gewoon onderwijs de financiering van speciale onderwijsleermiddelen aanvragen. Een van de ouders moet de aanvraag mee ondertekenen, of de meerderjarige leerling zelf.

Ook een hogeschool of universiteit, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor basiseducatie kunnen financiering aanvragen voor hun studenten of cursisten met een functiebeperking.

Raadpleeg je directie voor meer informatie. De aanvraag gebeurt bij:

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Speciale Onderwijsleermiddelen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Meer informatie: Speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs

Naar boven

ICT-hulp

ICT kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor leerlingen met een lees- of schrijfprobleem, voor leerlingen met een beperking of voor langdurig of chronisch zieke leerlingen.

 • Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het basis- en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken.
   
 • ADIBIB maakt leer- en werkboeken digitaal beschikbaar voor leerlingen die moeite hebben met lezen of schrijven.
   
 • Wai-Not is een elektronische leeromgeving voor kinderen met een mentale beperking. Leerlingen vinden er informatie per thema en spelletjes. Ze kunnen er ook chatten. Je kan je ook registreren als leraar of begeleider.
   
 • Voor leerlingen in het lager of secundair onderwijs die langdurig of chronisch ziek zijn, is er synchroon internetonderwijs. Leerlingen kunnen live lessen volgen via computers thuis en in de klas. Zo blijven ze bij met de leerstof en hebben ze ook nog contact met klasgenoten.

Naar boven

Selectie materialen - KlasCement

KlasCement selecteert op Iedereen telt mee documenten, artikels, websites en programma’s die je kan gebruiken voor kinderen met een beperking.

KlasCement is het platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materialen te delen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites