9.500 dove en blinde leerlingen en leerlingen met motorische of mentale beperking krijgen zekerheid over ondersteuning


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 februari 2019


Scholen in het gewoon onderwijs die blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking begeleiden krijgen vanaf volgend schooljaar extra middelen voor elke extra leerling.  Het gaat om ongeveer 9500 leerlingen. De beslissing staat in het in het Onderwijsdecreet XXIX dat vandaag door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs definitief werd goedgekeurd.  Scholen voor gewoon onderwijs zullen voor deze leerlingen ook samen met de ouders kunnen beslissen welke school buitengewoon onderwijs voor de ondersteuning zorgt. Daarmee wordt de positie van de ouders versterkt. 

Elk jaar worden via een onderwijsdecreet (verzameldecreet) bestaande decreten aangevuld of verbeterd. Daarin zitten vaak technische aanpassingen, vereenvoudigingen en worden ook maatregelen geschrapt of verlengd. Dit jaar, in onderwijsdecreet XXIX worden opnieuw een aantal belangrijke maatregelen vastgelegd. 

Extra leerling is extra geld

In de meeste gevallen is in onderwijs de open-end regeling van toepassing. Dat betekent dat elke extra leerling automatisch voor extra middelen voor de school zorgt. Voor scholen gewoon onderwijs die blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking begeleiden was dat niet het geval. In juli 2018 werd beslist om voor het huidige schooljaar (2018-2019) voor die leerlingen met een overgangsmaatregel te werken en vanaf het schooljaar nadien (2019-2020) een open-end regeling te gebruiken. Vandaag heeft de Vlaamse Regering die regeling definitief goedgekeurd. Dat betekent dat er ook voor dove en blinde leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking automatisch extra middelen volgen. 

Alle 9.500 blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking krijgen dankzij deze financiële injectie zekerheid over een aantal uren begeleiding. We zorgen ervoor dat leerlingen naar het gewoon onderwijs kunnen gaan als dat kan. Wanneer dat niet mogelijk is, dan biedt ons sterk buitengewoon onderwijs kwalitatieve begeleiding.

Positie ouders versterkt

Scholen gewoon onderwijs zullen in overleg met de ouders van dove en blinde leerlingen en leerlingen met een mentale of motorische beperking ook kunnen beslissen van welke school buitengewoon onderwijs de ondersteuning moet komen. Op die manier krijgen ouders een versterkte positie in het bepalen van de ondersteuning voor hun kind. 

Vlaams minister van Onderwijs: “Ieder jaar worden in de Onderwijsdecreten belangrijke maatregelen genomen, dat is dit jaar niet anders. Zo wordt de zogenaamde open-end regeling, waarbij elke leerling ook automatisch voor extra middelen zorgt, ook van toepassing voor scholen die blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische en mentale beperking begeleiden. Zo zijn die 9.500 leerlingen zeker over hun begeleiding in het gewoon onderwijs. Daarnaast zorgen we ervoor dat de ouders een sterkere positie hebben in het bepalen van die ondersteuning. Samen met de school gewoon onderwijs beslissen zij welke school buitengewoon onderwijs voor ondersteuning zorgt.”