81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 15 februari 2019


Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en het GO! hebben tot eind 2018 al 81 aanvragen voor een zonnelening goedgekeurd. Dankzij die leningen komen er minstens 11.000 zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs vandaag voorstelt. Onderwijs investeert bijna 75 miljoen euro in klimaatmaatregelen.

De investeringen in scholenbouw gaan niet onopgemerkt voorbij. Zowat in elke gemeente is er sinds de start van deze legislatuur in schoolbouwprojecten geïnvesteerd. De basis is het Masterplan Scholenbouw. Voor het eerst werd een totaalplan opgemaakt om de uitdagingen in het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel met visie en via een langetermijnplanning systematisch aan te pakken.

Oog voor het klimaat : bijna 75 miljoen investeringen

Het “Zonneplan voor schoolgebouwen” van AGION is in september 2017 opgestart. Scholen kunnen interessante leningen afsluiten voor een periode van 15 jaar, met een interest van maximum 1%. Het maximumbedrag voor zo’n lening bedraagt momenteel maximum 500.000 euro. De lening is bruikbaar voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of warmtekrachtkoppeling centrales.

Intussen zijn 81 zonneleningen afgesloten in het gesubsidieerd onderwijs en het GO!, goed voor minstens 11.000 extra zonnepanelen. Alles samen zijn ze goed voor een vermogen van 2.813 kilowattpiek.  Daarnaast hebben meer dan 1.300 scholen hun verwarmingsinstallatie beter laten afstellen wat het energieverbruik ten goede komt en de CO2-uitstoot doet dalen. De initiatieven spelen duidelijk in op een nood tot verduurzaming van het schoolpatrimonium binnen onderwijs.

Onderwijs investeert dankzij het Vlaams Klimaatfonds bijna 75 miljoen euro in efficiënte energiemaatregelen: 32 miljoen euro voor het leerplichtonderwijs, 20 miljoen euro voor het hoger onderwijs en 2 miljoen euro voor sensibilisering. Voor 2019 komt er daarbovenop nog eens 20,7 miljoen extra bij, opnieuw voor klimaatingrepen in schoolgebouwen waarvan ook, 1 miljoen euro voor de aansluiting van scholen op een warmtenetwerk.

Scholen van Morgen: bijna alle scholenbouwprojecten afgewerkt

Een belangrijk project is ‘Scholen van Morgen’, goed voor in eerste instantie 165 projecten. Voor dit project slaan de overheid en de privésector de handen in elkaar om scholen te bouwen. 158 van die projecten (96%) zijn ondertussen afgewerkt. Door de verlaging van de BTW naar 6% konden daar nog eens 17 extra projecten aan worden toegevoegd. 15 van die projecten zitten ondertussen al in de vergunnings- of aanbestedingsfase.

Verdeling opgeleverde DBFM-projecten per provincie

Provincie

Aantal investeringskost (incl. BTW)

Antwerpen

42                           

327 690 551,82 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest                             

2 28 460 889,14 euro

Limburg                                          

18 234 755 044,73 euro

Oost-Vlaanderen                                              

37 225 820 719,51 euro

Vlaams-Brabant                                          

25 195 553 387,02 euro

West-Vlaanderen                                              

34

221 114 365,46 euro
Eindtotaal

158

1 233 394 957,68 euro

DBFM scholen van morgen in gerealiseerde m²

DBFM%20scholen%20van%20morgen%20in%20m2.jpg

Uit bovenstaande figuur blijkt dat in totaal 182 projecten van Scholen van Morgen verspreid zijn over heel Vlaanderen en Brussel. De vijf koplopers zijn: 1. Antwerpen (10 projecten), 2. Gent (8 projecten), 3. Kortrijk (8 projecten), 4. Vilvoorde (7 projecten), 5. Hasselt (5 projecten) en Roeselare (5 projecten).

In aantal vierkante meter ziet de top 5 binnen Scholen van Morgen er als volgt uit: 1. Antwerpen (55.293 m²), 2. Kortrijk (39.974 m²), 3. Beringen (29.127 m²), 4. Hasselt (24.478 m²) en 5. Brugge (23.450 m²). Om de investeringsomvang te beoordelen is het aantal vierkante meters gebouwoppervlakte een betere graadmeter. Zo heeft de gemeente Beringen bv. twee DBFM-projecten, maar slaat één project (Campus Beringen) op 5 scholen. Het aantal vierkante meters voor de gemeenten wordt weergegeven in onderstaande figuur.

DBFM scholen van morgen in totale gebouwoppervlakte

DBFM%20scholen%20van%20morgen%20in%20gebouwoppervlakte.jpg

De 182 DBFM-projecten zijn verspreid over 102 Vlaamse gemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden twee projecten gerealiseerd. Deze projecten vertegenwoordigen een oppervlakte van 13.888 m².

Ook de toekomst wordt voorbereid. Een nieuw programma met een investeringswaarde van 550 miljoen euro werd al door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 13 clusters bestaande uit 42 projecten die verspreid zijn over de verschillende provincies heen, werden goedgekeurd, goed voor een oppervlakte van ruim 250.000 m² nieuwe schoolgebouwen.

Extra plaatsen in de klas

Sinds 2010 trekt de Vlaamse Regering extra capaciteitsmiddelen uit voor de uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. Sinds deze legislatuur wordt er met een meerjarenplan gewerkt zodat er op lange termijn kan worden gewerkt. Dat is gebeurd voor de periode 2016-2018 en voor 2019-2021. Voor beide periodes van 3 jaar is er telkens 150 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas vrijgemaakt. De middelen gaan naar die steden en gemeenten die de grootste noden hebben. De verdeling gebeurt op basis van een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur.

Onderstaande tabel bevat een stand van zaken van alle capaciteitsprojecten gekoppeld aan de toegekende capaciteitsmiddelen in de periode 2010-2018 (371 miljoen euro).

Stand van zaken bijkomende plaatsen per gemeente met behulp van capaciteitsmiddelen (2010-2018)

 

1. Werken klaar 2. Werken gestart 3. Werken nog niet gestart Totaal

Antwerpen

9 771 2 103 4 025 15 899

Asse

750 60   810

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3 245 869 1 623 5 737

Bonheiden

  48 132 180

Denderleeuw

272 120   392

Edegem

    565 565

Gent

2 332 1 227 543 4 102

Grimbergen

48 387 257 692

Halle

310 175 266 751

Landen

75 175 200 450

Leuven

377   135 512

Machelen

    189 189

Mechelen

1 416 382 259 2 057

Meise

    209 209

Roeselare

540 275   815

Schoten

189 160 460 809

Sint-Niklaas

379 254 572 1 205

Sint-Pieters-Leeuw

  128 360 488

Tienen

50   294 344

Vilvoorde

650 244 240 1 134

Wemmel

40 200   240

Totaal

20 444 6 807 10 329 37 580

De komende jaren zullen via de capaciteitsprojecten nog eens 17.136 bijkomende plaatsen gerealiseerd worden waarvan er nu al 6807 in ontwikkeling zijn.

Huursubsidies in de lift : opnieuw 64 aanvragen

Op zoek naar alternatieven om extra schoolcapaciteit te kunnen creëren of versneld te kunnen renoveren werd in 2016 een nieuw systeem van huursubsidies uitgewerkt. Huur is een flexibele gebruiksvorm om verouderde scholen snel te vervangen of nieuwe en bijkomende plaatsen te creëren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen.  Een eerste oproep in 2017 leverde 35 goedgekeurde huursubsidieaanvragen op. Eind 2017 lanceerde AGION een tweede oproep met nog eens 77 goedgekeurde projecten. Op jaarbasis worden nu 8,4 miljoen euro aan huursubsidies toegekend. Deze projecten zorgen voor 3721 extra plaatsen.

Lijst van de 10 grootste goedgekeurde huursubsidiedossiers 2018

Gemeente

School Aantal m² gebouwen

Wetteren

Mariagaard 13.543

Merksem

Lucernacollege 8.718

Sint-Jans-Molenbeek

Imelda-Instituut 8.491

Zottegem

OLV College 5.362

Melle

Sint-Franciscusinstituut 4.360

Mechelen

Berthoutinstituut 3.900

Lokeren

VLOT! - OLVC 3.803

Gent

IVV Sint-Vincentius 3.742

Kuurne

Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs 3.729

Assenede

Het Ooievaarsnest 3.710

In november 2018 werd een derde oproep gelanceerd en hebben 64 scholen bij AGION een aanvraag ingediend voor huursubsidies. Die worden nu beoordeeld.

Vlaams minister van Onderwijs: “Stap per stap werken we aan de inhaaloperatie om ons scholenpatrimonium te verbeteren en uit te breiden en investeren we in duurzaamheid. Dankzij het Vlaams Klimaatfonds lopen er verschillende projecten om onze scholen energievriendelijker te maken. Nog nooit lag het aanbestedingsbedrag voor nieuwe scholen of verbouwingen zo hoog als deze legislatuur en zie in je in bijna elke stad, elke gemeente nieuwe of vernieuwde scholen. Ook in de toekomst zullen belangrijke inspanningen nodig zijn, willen we over voldoende kwalitatieve onderwijsinfrastructuur aangepast aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw blijven beschikken.”