37 educatieve masteropleidingen goedgekeurd


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 7 juni 2019


Vanaf volgend academiejaar kunnen 18-jarigen ook aan de universiteit onmiddellijk kiezen om leerkracht te worden via een educatieve master. Vandaag werden door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs 37 educatieve masteropleidingen goedgekeurd. Het gaat om opleidingen in tien verschillende clusters zoals wetenschappen en technologie, talen, economie of lichamelijke opvoeding. 

Vlaanderen heeft de komende jaren van het kleuter- tot het secundair onderwijs nood aan heel wat gemotiveerde en gepassioneerde leerkrachten, jaarlijks zo’n 5.000 à 7.000 leerkrachten. De komende jaren is het dan ook belangrijk om veel nieuwe leerkrachten aan te trekken. Een sterke lerarenopleiding, ook aan de universiteit, moet daarbij helpen.

Deze lerarenopleiding gaat in september 2019 van start. Dan kan een 18-jarige onmiddellijk bij de start van de opleiding aan de universiteit ervoor kiezen om leerkracht te worden. Tot vandaag kon een student aan de universiteit pas na het behalen van een masterdiploma voor het leraarschap kiezen via een bijkomende opleiding, de specifieke lerarenopleiding.

Een educatieve master is een opleiding gelijkwaardig aan een gewone master die je vakinhoudelijk en onderwijskundig voorbereidt op het beroep als leerkracht. De opleidingen hebben heel wat vakken gemeenschappelijk met de al bestaande domeinmasters, maar combineren die met een stevige component leraarschap. Dat gaat dan over pedagogische vaardigheden, vakdidactiek, stage, … .

Universiteiten kunnen de volgende 10 educatieve masteropleidingen aanbieden:

  • Cultuurwetenschappen, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied geschiedenis of het studiegebied archeologie en kunstwetenschappen
  • Maatschappijwetenschappen, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied politieke en sociale wetenschappen
  • Economie, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen of het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde
  • Levensbeschouwing, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht of het studiegebied wijsbegeerte en moraalwetenschappen
  • Lichamelijke opvoeding, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied bewegings- en revalidatiewetenschappen
  • Wetenschappen en Technologie, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied wetenschappen
  • Gedragswetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen
  • Ontwerpwetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied architectuur
  • Talen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied taal- en letterkunde of het studiegebied toegepaste taalkunde
  • Gezondheidswetenschappen, met een studieomvang van 120 studiepunten, binnen het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen

Elk van onze Vlaamse universiteiten werkte binnen deze domeinen een sterk aanbod van opleidingen uit die de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde. Dat is een belangrijke stap om het lerarenberoep en de hervormde lerarenopleidingen positief in de kijker te zetten. Ook voor zij-instromers zijn er aparte trajecten in avond, weekend en/of afstandsonderwijs voorzien. Op die manier is er ook een flexibel aanbod voor de steeds belangrijkere doelgroep van kandidaten die zich wil heroriënteren op de arbeidsmarkt en voor wie een job in het onderwijs een interessante loopbaankeuze kan zijn.

De educatieve masters zijn slechts één van de maatregelen om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk te maken. Sinds dit voorjaar loopt ook de campagne “Word een echte influencer!”. De leerkrachten zelf vormen in die campagne het uithangbord op sociale media. Leerkracht zijn is een job met heel wat voldoening, een job om fier op te zijn, een job waarmee je het verschil maakt voor jongeren als échte influencer. Daarnaast werd in 2018 al met de onderwijsverstrekkers en de sociale partners een nieuwe onderwijscao afgesloten. Startende leerkrachten krijgen daardoor meer werk- en loonzekerheid via de lerarenplatforms en er is betere aanvangsbegeleiding.

Vlaams minister van Onderwijs: “We hebben de komende jaren veel extra leerkrachten nodig. De hervorming van de lerarenopleiding is één van de elementen om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk te maken. De educatieve masteropleidingen bieden een 18-jarige de kans om ook aan de universiteit onmiddellijk voor een lerarenopleiding te kiezen. De goedkeuring van 37 educatieve masteropleidingen aan de universiteiten in Vlaanderen is dus een belangrijke stap vooruit.”