Inschrijven in een school

Wanneer inschrijven?

Op welke momenten van de schoolloopbaan moet je je kind inschrijven en in welke periodes kan dat? Wie krijgt voorrang?

Eerst aanmelden?

In sommige scholen of in sommige gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.

Hoe inschrijven?

Wat je moet meebrengen, wat de school vraagt en welke informatie je krijgt bij de inschrijving in een school.

Verslag individueel aangepast curriculum gewoon, of toegang buitengewoon onderwijs

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig. In sommige gevallen kan je kind toch nog naar het gewoon onderwijs.

Problemen

Soms weigert een school je inschrijving of vind je nergens plaats. Lees wat je dan kan doen en hoe een lokaal overlegplatform (LOP) je kan helpen.

Lokale overlegplatforms

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren. Een LOP kan ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.