Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

02 553 89 53

Missie

Het agentschap staat in voor:

 • De processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt

 • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs

 • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma’s bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts

Locatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Vier afdelingen

Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs

Deze afdeling staat in voor de uitvoering van het beleid voor het hoger en volwassenenonderwijs.

Dat betekent dat de afdeling:

 • Gegevens over studenten, cursisten, inschrijvingen, opleidingen en resultaten verzamelt en beheert

 • De werkingsmiddelen van de hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en een aantal andere instellingen voor hoger en volwassenenonderwijs berekent en uitbetaalt

 • De personeelsleden van de hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie uitbetaalt

 • Vragen van studenten, cursisten, instellingen en personeelsleden uit het hoger en volwassenenonderwijs of van andere belanghebbenden beantwoordt

Afdeling School- en Studietoelagen

Deze afdeling staat in voor de uitbetaling van de school- en studietoelagen. De afdeling creëert maximale kwalificatie- en ontplooiingskansen voor leerlingen en studenten door financiële drempels weg te werken.

Dat betekent dat de afdeling:

 • De aanvragen voor school- en studietoelagen tijdig en correct behandelt

 • De school- en studietoelagen tijdig en correct betaalt

 • Tijdig en correct informatie over school- en studietoelagen verstrekt

 • Samenwerkt met het beleid, en het beleid van de minister mee realiseert

Afdeling Kwalificaties en Curriculum

Deze afdeling zorgt voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)  geeft duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

Afdeling NARIC en Examencommissie

Deze afdeling biedt een 2de kans aan leerlingen om buiten een schoolse context een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie. Daarnaast kunnen mensen die in het buitenland gestudeerd hebben, hun buitenlands diploma laten vergelijken met de Vlaamse diploma's om  een gelijkwaardigheidsverklaring te verkrijgen.

Wie is wie?

 • Administrateur-generaal: Ann Verhaegen

 • Afdelingshoofd Hoger en Volwassenenonderwijs: Evi Verduyckt

 • Afdelingshoofd School- en Studietoelagen: Peter Parmentier

 • Afdelingshoofd Kwalificaties en Curriculum: Ingrid Vanhoren

 • Afdelingshoofd NARIC en Examencomissie: Marleen Roggeman

Privacyverklaring