Operatie Tarra tegen planlast in het onderwijs

Een actieplan opstellen voor 7 concrete domeinen waarin de planlast voor scholen en leraren moet verminderen. Dat is de  volgende stap in ‘Operatie Tarra’. 

Op 21 januari 2016 werd het onderzoeksrapport voorgesteld aan de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakte van de vermindering van planlast een absolute beleidsprioriteit. Zij lanceerde daarom ‘Operatie Tarra - van bruto naar netto: onderwijzend personeel ruimte geven voor kerntaken’.

‘Tarra’ verwijst naar alles wat eigenlijk overbodig is.

Het onderwijsveld wordt actief bij de operatie betrokken. Schoolleiders, leraren, secretariaatsmedewerkers, leden van het middenkader, algemeen en coördinerend directeurs en schoolbesturen weten immers vaak waar de oplossingen liggen.

Wat is planlast?

Wat leraren als planlast ervaren, is niet zo gemakkelijk te omschrijven. Het hangt immers heel erg af van hun persoon én de context waarin ze werken.

Planlast is niet alleen zinloos papierwerk, maar ook het gevoel:

  • Niet met de kern van onderwijs bezig te kunnen zijn door allerhande (administratieve) taken die niet essentieel lijken
  • Veel dingen te moeten doen die je zelf niet belangrijk vindt
  • Niet te weten waarom je bepaald ‘papierwerk’ moet doen of wat er later mee gebeurt.

Leraren ervaren daardoor een gebrek aan vertrouwen.

De context waarin leraren en directeurs werken speelt een belangrijke rol: zowel de structuur en cultuur van de school als vragen van de overheid, onderwijskoepels …   Scholen kunnen zelf planlast veroorzaken of planlast van buitenaf afremmen.

Focusgroepen en ideeënbus

 Tijdens het Tarra-onderzoek zijn focusgroepen met het onderwijsveld georganiseerd van eind april tot eind mei 2015. De 391 voorstellen en verzuchtingen die daar uitkwamen, werden gebundeld, samen met de meer dan 300 voorstellen uit de ideeënbus.

De ideeën en voorstellen van het onderwijsveld zijn gebundeld in fiches.  Onderwijsexperten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming analyseerden de voorstellen en vulden ze aan.

Actieterreinen en actieplannen

Op basis van de fiches en de verslagen van de focusgroepen zijn 7 actieterreinen vastgelegd:

  1. Niet-onderwijsgebonden regelgeving
  2. Informatie en communicatie
  3. Loopbaan
  4. Kwaliteit en inspectie
  5. Curriculum
  6. Ondersteuning en beleidsvoerend vermogen
  7. Informatisering in de scholen

Voor elk actieterrein wordt nu samen met de (onderwijs)actoren een actieplan opgesteld. Met uitzondering van het actieterrein ‘loopbaan’  dat in het loopbaandebat opgenomen wordt.

Meer over de actieterreinen en actieplannen