Wegwijs in het hoger onderwijs

Instellingen hoger onderwijs

In Vlaanderen bieden verschillende soorten instellingen erkende opleidingen aan in het hoger onderwijs:

  • Ambtshalve geregistreerde instellingen: dat zijn de instellingen die erkend zijn door een decreet. De bekendste ambtshalve geregistreerde instellingen zijn de hogescholen en universiteiten. Daarnaast behoren ook de Evangelische Theologische Faculteit en de Faculteit Protestantse Godgeleerdheid tot deze groep, net als 3 instellingen voor postinitieel onderwijs.
  • Geregistreerde instellingen: dat zijn instellingen die erkend zijn door een Besluit van  de Vlaamse Regering. Vaak bieden zij maar 1 of enkele erkende bachelor- of masteropleidingen aan.
  • Hogere instituten voor schone kunsten: aan die instellingen kan je de titel van Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten behalen.

Aan de hogescholen kan je professioneel gerichte opleidingen volgen. Binnen het kader van een School of Arts kan je er ook academisch gerichte kunstopleidingen volgen in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst en het studiegebied muziek en podiumkunsten.

Aan de universiteiten kan je academisch gerichte opleidingen volgen, met uitzondering van de academische kunstopleidingen.

De Hogere Zeevaartschool biedt binnen het studiegebied nautische wetenschappen zowel professionele als academische opleidingen aan.

Alle erkende instellingen voor hoger onderwijs en hun opleidingen vind je in het Hogeronderwijsregister. Een systeem van visitatie en accreditatie garandeert de kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen. Vind meer informatie over de kwaliteitscontrole in het hoger onderwijs.

Het hoger beroepsonderwijs (hbo5) is ook hoger onderwijs. Hbo5-opleidingen volg je in de centra voor volwassenenonderwijs en in de nabije toekomst ook aan de hogescholen. Een hbo5-opleiding Verpleegkunde volg je in een school voor secundair onderwijs. De centra voor volwassenenonderwijs en de scholen voor secundair onderwijs werken voor het aanbieden van die opleidingen samen met de hogescholen. Meer informatie over hbo5-opleidingen vind je onder de rubriek cursisten.

Naar boven

Soorten opleidingen in het hoger onderwijs

Professionele bachelor

Professionele bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Ze hebben tot doel je te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis. Je verwerft ook competenties die nodig zijn voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of een groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt dus een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt.

Professionele bacheloropleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten.

Naar boven

Academische bachelor

Academische bacheloropleidingen leggen de nadruk op een brede academische (theoretische) vorming of een vorming in de kunsten. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bereiden je voornamelijk voor op een masteropleiding. Je kan ook uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Academische bacheloropleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten.

Naar boven

Master

Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties. Die heb je nodig voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Een masteropleiding heeft een studieomvang van minstens 60 studiepunten. Een instelling voor hoger onderwijs kan naast een gewone master ook een onderzoeksmaster van 120 studiepunten inrichten.

Naar boven

Na je bachelor of master

  • Na een bacheloropleiding kan je een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Die opleidingen zorgen voor een verbreding of specialisatie van je bacheloropleiding.
  • Een master-na-masteropleiding volgt op een andere masteropleiding. Die opleidingen zorgen ervoor dat je je vergaarde kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied verder kan uitbouwen.

Bachelor-na-bacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen hebben een studieomvang van ten minste 60 studiepunten.

Naar boven

Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding (SLO) volg je als je graag les wil geven.

Je kan een SLO volgen:

  • Samen met of na je bachelor- of masteropleiding
  • Aan de universiteiten, sommige hogescholen en sommige centra voor volwassenenonderwijs

Vind meer informatie over de specifieke lerarenopleiding.

Naar boven

Doctor

Wil je een doctoraat behalen, dan moet je baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen.

Naar boven

Schakelprogramma

Als je na je professioneel gerichte bacheloropleiding wil inschrijven voor een masteropleiding, moet je eerst een schakelprogramma volgen.

Een schakelprogramma is een programma van 45 tot 90 studiepunten. Op basis van wat je door praktijkervaring hebt geleerd (EVC) en wat je eerder hebt gestudeerd (EVK), kan het aantal studiepunten dalen.

Naar boven

Voorbereidingsprogramma

Als je geen diploma hebt dat je rechtstreeks toelaat tot de opleiding waarvoor je je wil inschrijven, kan de instelling je een voorbereidingsprogramma opleggen.

Naar boven

Postgraduaat

Je kan na het behalen van je bachelor- of masterdiploma een postgraduaatopleiding volgen en dus specialiseren in een specifiek studiegebied.

Een postgraduaatopleiding heeft een studieomvang van ten minste 20 studiepunten en leidt tot een getuigschrift.

Naar boven

Hbo5-opleidingen

De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) zijn beroepsgerichte opleidingen die zich situeren tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. Hoger beroepsonderwijs volg je in centra voor volwassenenonderwijs en in de nabije toekomst ook aan de hogescholen. Een uitzondering is de opleiding hbo5 Verpleegkunde, die je in een school voor voltijds secundair onderwijs volgt. De centra voor volwassenenonderwijs en de secundaire scholen werken voor het aanbieden van die opleidingen samen met de hogescholen.

Hbo5-opleidingen die leiden tot een diploma, hebben een studieomvang van 90 of 120 studiepunten of van meer dan 900 lestijden.
Meer informatie over hbo5-opleidingen vind je onder de rubriek cursisten.

Naar boven

Profiel van een bachelor- of masteropleiding

Wie volgt een bepaalde bachelor- of masteropleiding? Hoe doen studenten het in het eerste jaar van een bachelor? Hoelang doen studenten erover om hun diploma te behalen?
Vind de informatie over het profiel van de opleidingen in het hoger onderwijs: Opleiding in cijfers.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites