Vind het aanspreekpunt bij de lokale politie voor jouw school

  • 10 januari 2018

Deze week ontvangt jouw school via Mijn Onderwijs een wachtwoord om de contactgegevens van je aanspreekpunt op te zoeken in de databank aanspreekpunten lokale politie.

Je school kan met het aanspreekpunt afspraken maken over hoe om te gaan met:

  • Spijbelgedrag
  • Drugs op school
  • Tekenen van radicalisering
  • Noodplanning
  • Jeugdcriminaliteit

De Vaste Commissie Lokale Politie en het Departement Onderwijs en Vorming ontwikkelden de databank.

Meer informatie