KlasCement

KlasCement is een leermiddelennetwerk voor en door leraren. Op de website van KlasCement inspireren en ondersteunen leraren elkaar door het uitwisselen van zelfgemaakt lesmateriaal en praktijktips. Ook organisaties brengen via het leermiddelennetwerk hun materiaal en de aankondigingen van hun evenementen naar de leraar.

Vind materiaal en inspiratie voor je vak

Via een zoekfilter vind je als leraar heel vlug materiaal en inspiratie per vak en per onderwijsniveau. Zo ontstaat een actieve professionele gemeenschap waar leraren elkaar stimuleren.

Het team achter KlasCement

De KlasCementmedewerkers ondersteunen de gebruikers. Voor een betere vindbaarheid optimaliseren ze titels en omschrijvingen van de gedeelde leermiddelen.

Word gratis lid van KlasCement

Lid worden  van KlasCement is eenvoudig en gratis. De meeste leermiddelen zijn ook gratis te gebruiken en aan te passen.  Naast leraren kunnen ook andere onderwijsbetrokkenen en studenten lerarenopleiding lid worden.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Contact
KlasCement
KlasCement
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
""

Werk je in het kleuteronderwijs? En ben je op zoek naar lesmateriaal?
KlasCement lanceert een website speciaal voor kleuterjuffen en - meesters.

Ontdek de meer dan 1400 bijdragen.

Wat is KlasCement?

 

Spelling : Eindtoets voor het vijfde leerjaar

17/12/2018

In dit leermiddel vind je een eindtoets spelling voor het vijfde leerjaar.

Op de toets komen volgende spellingsmoeilijkheden aan bod:

meervouden, woorden met c of k, woorden met c of s, hoofdlettergebruik, woorden met een deelteken, …

E-changes : Tools voor het onderwijs

17/12/2018

Op de site verzamelt men tools voor beter passend onderwijs, voor leerling en leerkracht. Je vindt er ook algemene informatie rondom de citotoets, ouderbetrokkenheid, i-Pad in het onderwijs, tablets, digitaal lesmateriaal...

Parro : Communicatieapp tussen school en ouders

17/12/2018

Parro is een Nederlandse app voor communicatie tussen ouders en de school. Op de site vind je informatie, enkele concrete voorbeelden en de kostprijs.

College voor de Rechten van de Mens

17/12/2018

Op de Nederlandse site vind je algemene informatie rondom mensenrechten. Voor het onderwijs in Nederland publiceerde men een toolbox. De toolbox helpt je als docent, schoolleider of schoolbestuurder om mensen- en kinderrechten op school vorm …

Futur proche en passé récent

17/12/2018

Toets over de futur proche en de passé récent.