Nascholing vreemde talen

Het ‘Seminar für Belgische Deutschlehrer/-innen’ voor onderwijspersoneel vindt plaats in Berlijn van 14 tot en met 20 oktober 2018.

Formaprim is een nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers in het 3e tot 6e jaar lager onderwijs, van alle onderwijsnetten.

Bij Formaprim ontwikkel je je eigen taalniveau en je expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal.

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid en de Franse ambassade ondersteunen Formaprim.

Voor het programma 2017-2018 kan je inschrijven vóór 14 oktober 2017.

Ben je leraar Frans in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs? Neem deel aan het vormingsprogramma FrancoForm.