Ondersteuning op maat van de lokale situatie

Om het verschil te kunnen maken, is het aan de lokale actoren om een beleid voor kleuterparticipatie te ontwikkelen, te verdiepen of te verruimen.

De ondersteuning van de kleutercoördinator is vraaggestuurd en op maat.

Wat is er mogelijk?

 • Je kan een beroep doen op de kleutercoördinator voor vragen over het regelgevend kader voor toelatingsvoorwaarden, inschrijvingsrecht, aan- en afwezigheden, omkadering …
   
 • De kleutercoördinator kan op eenvoudig verzoek cijfergegevens op lokaal niveau aanleveren om samen met de lokale actoren de bestaande situatie te analyseren:
  • Hoeveel niet-ingeschreven kleuters zijn er binnen de gemeente?
  • Hoe is het gesteld met de aan- en afwezigheden van kleuters binnen de gemeente?
    
 • De kleutercoördinator verzamelt praktijkvoorbeelden en verspreidt die ter inspiratie: inspirerende voorbeelden.
   
 • De kleutercoördinator werkt aan een netwerkanalysekaart van de lokale partners, hun rollen en onderlinge communicatie.
   
 • pdf bestandAfwezig op school, hoe attesteren? Achtergrondinformatie voor artsen (pdf, 29 p.) (976 kB)
  Een vormingspakket voor artsen over afwezigheden, met expliciet aandacht voor kleuterparticipatie.
   

Heb je vragen of wil je bijkomende informatie of ondersteuning, mail dan naar de kleutercoördinator om samen naar een gepast antwoord te zoeken: kleuterparticipatie@vlaanderen.be