Nieuw rapport kleuterparticipatie voor scholen op Mijn Onderwijs

  • 24 april 2018

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten publiceerde op maandag 23 april het 2de kleuterparticipatierapport voor scholen over schooljaar 2017-2018 via Mijn Onderwijs.

Dat rapport bevat gegevens over de aanwezigheden van kleuters tot de paasvakantie.

Het 1ste kleuterparticipatierapport, met gegevens tot de kerstvakantie, is gepubliceerd op 22 januari.

De rapporten zijn een werkinstrument voor de scholen. De doelstellingen:

  • Scholen informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter. Zo hebben scholen een zicht op de kleuters die mogelijk te weinig aanwezig zijn.
     
  • Scholen tijdig informeren om actie te kunnen ondernemen voor kleuters over wie zij zich zorgen maken. De scholen ontvangen de rapporten na de kerst- en de paasvakantie.
     
  • Scholen toelaten acties rond aanwezigheden te evalueren. Op basis van het 1ste rapport na de kerstvakantie konden scholen al acties ondernemen op schoolniveau of bij individuele gezinnen.

Nog vragen over kleuterparticipatie?