Kansarmoede bestrijden: inspiratie voor leraren en begeleiders van kinderen 0-6 jaar

  • 30 mei 2018

Je vindt tips en middelen om op de klasvloer de strijd tegen kinderarmoede te voeren op de nieuwe website Kleine Kinderen Grote Kansen. 

Concreet vind je er manieren om kinderen de wereld en de klas te doen ontdekken en om te leren samen te spelen.

Maar ook manieren om armoede en sociale ongelijkheid snel te leren herkennen. Of hoe je samen in team kan nadenken over hoe om te gaan met armoede en ongelijkheid.