Inspiratie voor schoolbesturen en lokale besturen

Overzicht van partners voor lokale samenwerking, contactinformatie van de pedagogische begeleiding, expertisecentra.

Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen scholen, ouders en lokale organisaties.

Maatregelen van de Vlaamse overheid die de kleuterparticipatie kunnen verhogen: op het gebied van kinderarmoede, scholenbouw en -infrastructuur, capaciteit ...