Het doorlichtingsverslag staat niet online

Doorlichting van vóór 2007: vraag het verslag op

Is de school of het centrum vóór 1 januari 2007 doorgelicht, dan is er geen online doorlichtingsverslag. Je kan per brief of mail het verslag opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Vind de contactgegevens verder op deze pagina.

Wat zet je in je aanvraag?

Vermeld naam, adres en postcode en gemeente van de onderwijsinstelling die je zoekt. Als je het instellingsnummer erbij vermeldt, kunnen we het verslag gemakkelijker terugvinden. Je kan dat nummer en alle juiste gegevens vinden op Onderwijsaanbod in Vlaanderen.

We zenden je de verslagen via mail of sturen ze gratis op.

Aan wie richt je je vraag?

Naar boven

Verslag van een recente doorlichting

Ten vroegste 3 maanden na de doorlichting vind je de doorlichtingsverslagen op Onderwijsaanbod in Vlaanderen.

  • Uiterlijk 60 dagen na een doorlichting bespreekt het inspectieteam haar bevindingen met het schoolbestuur.
  • Uiterlijk 60 dagen na dat gesprek stuurt de onderwijsinspectie het definitieve verslag naar het schoolbestuur.
  • Uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet de directeur van de instelling het volledige verslag bespreken in de personeelsvergadering en het verslag ondertekend terugzenden naar de onderwijsinspectie.
  • De onderwijsinstelling legt dan een exemplaar van het volledige doorlichtingsverslag ter inzage op het secretariaat, en de directeur brengt leerlingen, ouders of cursisten daarvan op de hoogte.
  • Als het ondertekende verslag aan de onderwijsinspectie is terugbezorgd, is de procedure af en vind je het verslag op de website.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's