Veelgestelde vragen over registraties in het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs

Hoe registreer ik het arbeidsstatuut van een cursist?

Het arbeidsstatuut is een van de parameters bij de berekening van de omkadering van je centrum. Voor cursisten die op het moment van inschrijven werkzoekend zijn en in een traject naar werk zitten, krijgt je centrum extra financiering. DAVINCI vraagt vanaf het voorjaar van 2019 bij de VDAB na welke cursisten in een traject zitten. Vanuit DAVINCI wordt het aansluitend uitgewisseld met de centrumsoftware zodat het ook voor de centra beschikbaar wordt.

Omdat DAVINCI pas in de lente deze gegevens kan uitwisselen, zou er een probleem kunnen ontstaan voor de eerste maanden van 2019. Om te vermijden dat de centra zelf stavingstukken moeten opvragen en bijhouden, zal DAVINCI -eens de connectie met VDAB gelegd is- het arbeidsstatuut voor alle cursisten controleren. Dat betekent dat je zelf geen gegevens moet opvragen vanaf januari.

Je moet voorlopig wel nog bewijsstukken opvragen en bewaren voor werkloze cursisten die recht hebben op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld. Eens de connectie tussen DAVINCI en VDAB is gelegd, wordt het arbeidsstatuut opgenomen in de ‘tariefsuggestie’ die uitgewisseld wordt met de centrumsoftware. Vanaf dan moet je ook voor die vrijstelling inschrijvingsgeld geen bewijsstukken meer opvragen.

De softwareleveranciers voegen binnenkort een veld toe aan je centrumsoftware om het arbeidsstatuut te registeren.

Hoe registreer ik of een cursist over een diploma secundair onderwijs beschikt?

‘Cursisten zonder diploma secundair onderwijs’ is een van de parameters bij de berekening van de omkadering van je centrum. Bij de inschrijving ga je na of de cursist wel of niet over een diploma van secundair onderwijs beschikt. Als diploma van secundair onderwijs (diploma so) beschouwen we een diploma so, een getuigschrift of diploma van het hoger onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs.

Het centrum controleert en registreert dit gegeven. Dit zijn de 4 opties die je in DAVINCI kan aanduiden, via de centrumsoftware. Voor de eerste twee categorieën verhoogt de coëfficiënt voor de extra financiering niet, voor de laatste twee wel:

 • Diploma secundair onderwijs
 • Diploma secundair onderwijs in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED)
 • Geen diploma secundair onderwijs op basis van de COVAAR test
 • Geen diploma secundair onderwijs op basis van verklaring op eer

Of een cursist een diploma so heeft, kan je via deze stappen te weten komen:
 

STAP 1

 • Heeft de cursist een authentiek diploma secundair onderwijs in LED?
  • Ja: Plaatsing met "Diploma secundair in LED"
  • Nee: Ga naar stap 2

STAP 2

 • Is het een plaatsing via Inburgering voor NT2 in Basiseducatie of NT2 Richtgraad 1 in CVO?
  • Ja: Plaatsing met "Geen diploma secundair op basis van COVAAR"
  • Nee: Ga naar stap 3

STAP 3

 • Heeft de cursist een diploma secundair onderwijs, dat niet geautoriseerd is in LED (eerder verworven dan 2002, uit Wallonië, uit buitenland, eventueel een niet-authentiek bewijs in LED, ...)?
  • Ja: Plaatsing met "Diploma secundair"
  • Nee: Ga naar stap 4

STAP 4

 • Cursist ondertekent een verklaring op erewoord
  • Plaatsing met "Geen diploma secundair op basis van verklaring op eer"

 

De verificatie controleert de correcte registratie van alle gegevens die leiden tot extra financiering.

Neem de aangepaste werkwijze op in het centrumreglement. Dan kan je er bij inschrijving naar verwijzen. Een modelformulier ‘Verklaring op erewoord dat een cursist niet beschikt over een diploma secundair onderwijs’ is hier beschikbaar.

De registratie van bovenstaande statussen kan pas geregistreerd worden als de softwarepakketten toelaten om het gegeven aan te vinken. De aanpassingen aan die pakketten en aan DAVINCI zijn nog niet klaar. Zolang je het al dan niet beschikken over het diploma secundair onderwijs niet in het softwarepakket kan registreren moet je het manueel bijhouden zodat je het nadien kan inbrengen. Doe het vóór het fotomoment van de module, latere aanpassingen worden niet meer meegenomen bij de berekening van de omkadering.

Moeten er nog lesmomenten geregistreerd worden?

Ja. Registreer de modulekenmerken gewoon zoals voorheen, inclusief de lesmomenten. Die informatie wordt onder andere gebruikt voor de klasbezoeken door de verificatie.

Moeten er nog participaties geregistreerd worden?

Voor cursussen met registratiemoment vanaf 1 april 2019 is het niet meer nodig participaties te registreren in DAVINCI. Het registratiemoment is het moment waarop 1/3 van het minimale aantal lestijden van de module voorbij is. Voldoende participeren is in het nieuwe financieringsmodel immers geen vereiste meer om als cursist financierbaar te zijn. Alleen voor NT2-cursisten blijf je dat doen: die gegevens worden via DAVINCI bezorgd aan KBI Connect en de Agentschappen Integratie & Inburgering en het Huis van het Nederlands.

Voor cursisten die door derden worden toegeleid en opgevolgd, moet je ook nog participaties bijhouden. Die gegevens kan je rechtsreeks doorgeven aan VDAB, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), OCMW, enz. De verificatie controleert voor modules in de nieuwe financieringslogica niet meer op participatie, ook niet voor NT2. De derde partijen die deze gegevens ontvangen en gebruiken, kunnen wel zelf controles organiseren.

Voor cursussen met registratiemoment binnen de lopende referteperiode (1 april 2018 tot en met 31 maart 2019) moet je de participaties registreren zoals voorheen. Voor die cursussen registreer je alle participaties tot 3 mei 2019 in DAVINCI omdat deze gegevens gebruikt kunnen worden door de autoverificatie. Die vindt immers plaats op het fotomoment plus 5 dagen. Het fotomoment valt 28 dagen na het registratiemoment. Voor modules met registratiemoment eind maart betekent dit dat de autoverificatie plaatsvindt op 3 mei.