Veelgestelde vragen over omkadering in het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs

 

Welke inschrijvingen tellen mee voor de nieuwe referteperiode?

De 1ste nieuwe referteperiode voor de berekening van de omkadering van je centrum loopt van 1 januari  tot en met 31 december 2019.

Tot die referteperiode behoren alle cursussen waarvan het registratiemoment tussen 1 januari en 31 december 2019 valt. Het registratiemoment is het moment waarop 1/3 van het minimale aantal lestijden van de module voorbij is. Alleen cursisten waarvoor de inschrijving gebeurd is tot het registratiemoment, tellen mee voor de berekening van de omkadering.

Hoe wordt de omkadering 2019-2020 berekend?

De berekening van de omkadering voor schooljaar 2019-2020 gebeurt voor de laatste keer volgens de oude berekeningsregels. De basis voor de berekening zijn de lesurencursist van de referteperiode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Deze lesurencursist zijn ook nog geverifieerd op participatie van de cursist. De Vlaamse Regering zal nog de groeinorm voor schooljaar 2019-2020 bepalen.

Voor de centra voor volwassenenonderwijs tellende lesurencursist gerealiseerd in het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding niet mee voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 2019-2020.


Wanneer krijgt mijn centrum een kwalificatiebonus?

Je centrum krijgt een kwalificatiebonus voor elke financierbare cursist die 1 van de onderstaande eindstudiebewijzen behaalt:

  • Het certificaat van een opleiding van het leergebied Alfa NT2 in een centrum voor basiseducatie (CBE)
  • Het certificaat van een opleiding van het leergebied NT2 in een CBE
  • Het certificaat van een opleidingen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
  • Het diploma secundair onderwijs van een opleiding uit het studiegebied Algemene vorming in een CVO

In het opleidingsprofiel staat het standaard aantal lestijden van de opleiding. De kwalificatiebonus voor dit uitgereikt eindstudiebewijs is gelijk aan 0,20 maal het aantal lestijden van de opleiding zoals vermeld in het opleidingsprofiel. Ook bij een verlengd of verkort traject wordt de kwalificatiebonus berekend op het standaard aantal lestijden. Daarnaast tellen vrijstellingen voor modules mee in de kwalificatiebonus. Het heeft geen effect op de kwalificatiebonus of de cursist het eindstudiebewijs behaalde omdat hij slaagde voor alle modules of omdat hij slaagde voor minstens 1 module en voor de andere modules vrijstelling heeft.

Een cursist kan in meerdere centra modules van een opleiding volgen. Het centrum waar de cursist het laatste deelcertificaat behaalt, reikt het eindstudiebewijs uit. Enkel dat centrum krijgt de kwalificatiebonus. Ook voor het behalen van een diploma van secundair onderwijs kan een cursist in meerdere centra les volgen. Als het ene centrum het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming uitreikt en het andere centrum het certificaat van de diplomagerichte beroepsopleiding, dan krijgen beide centra een kwalificatiebonus. Er is geen extra bonus voor het centrum dat het bijhorende diploma van secundair onderwijs uitreikt.