Partnerorganisaties voor scholen

Partners voor lokale samenwerking

Wil je kleuterparticipatie (hoger) op de agenda plaatsen, een bestaande werking verbreden of verdiepen? Ontdek welke partners actief zijn in je buurt.

Naar boven

Pedagogische begeleiding

Scholen kunnen voor ondersteuning ook terecht bij de pedagogische begeleiding van hun net.

GO!

E-mail:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

E-mail:

OVSG

E-mail: bart.vandijck@ovsg.be 

OKO

E-mail:

Naar boven

Expertisecentra

Centrum voor Taal en Onderwijs

Vormingsaanbod ouderbetrokkenheid, nieuwkomers, trajecten op maat ...

Meer informatie:  website Centrum voor Taal en Onderwijs

Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

Vormingsaanbod ouderparticipatie, trajecten op maat …

Meer informatie: website Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  

Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen

Onder meer project: Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken

Naar boven