Nieuw kader inschrijvingsrecht: gewoon secundair onderwijs - 1ste leerjaar van de 1ste graad

 

Scholen die geen enkele leerling moeten weigeren op basis van capaciteit

Alle scholen secundair onderwijs starten op dezelfde dag met inschrijven voor het 1ste leerjaar. Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 starten de inschrijven op 29 mei 2019.

Dit hoeft de school niet meer te doen:

 • Bepalen van capaciteit en vrije plaatsen

 • Voorrangsperiodes vastleggen

 • School in LOP-gebied: dubbele contingentering toepassen 

Naar boven

 

Scholen die leerlingen moeten weigeren op basis van capaciteit + alle scholen in Antwerpen, Brussel en Gent

De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.

 • Dien het standaarddossier of aanmeldingsdossier uiterlijk op 15 januari 2019 in bij de Commissie inzake Leerlingenrechten

 • Maak een keuze tussen de mogelijke ordeningscriteria toeval en voorkeur

 • Volg een centraal vastgestelde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:

  • 1 april – 26 april 2019: aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief:

  • voor Brussel:

   • 65% voorrang voor kinderen van wie minstens een ouder het Nederlands in voldoende mate machtig is

   • 15% voorrang voor kinderen die 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs volgden

  • kinderen voor personeel

  • broers en zussen,

  • 29 mei 2019: startdatum voor het verzilveren van de tickets

De dubbele contingentering vervalt. Scholen hebben wel de mogelijkheid om 20% voorrang te geven aan ondervertegenwoordigde groepen.

Scholen gelegen in Antwerpen, Brussel en Gent zijn verplicht in éénzelfde aanmeldsysteem te stappen.

Voor de hogere leerjaren van het secundair onderwijs verandert er niets.

Naar boven

 

Uitzondering bij overmacht

Scholen die beslisten geen leerlingen te weigeren, maar door overmacht niet anders kunnen dan te weigeren, vragen daarvoor toestemming aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze procedure kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

 

Schema

Schematische voorstelling van het nieuwe kader inschrijvingsrecht secundair onderwijs - 1ste leerjaar

pdf bestandSchematische voorstelling nieuwe kader inschrijvingsrecht secundair onderwijs - 1ste leerjaar van de 1ste graad (pdf, 1 p.) (40 kB)

Naar boven


Extra informatie

Document

Verwante pagina's

Contact
Inschrijvingsrecht secundair onderwijs